Så fort snacket börjar handla om ett modernt GIS, ett tjänstebaserat GIS eller en komplett GIS-plattform kan du vara säker på att du snart även får höra begreppet portal. Men vad är egentligen en GIS-portal?

Vi kan lite förenklat säga att ArcGIS Enterprise utgör din GIS-portal om du väljer att implementera ditt GIS i egen miljö. Väljer du att jobba direkt i molnet blir ArcGIS Online istället din GIS-portal.

Det är dessutom fullt möjligt att kombinera de båda.

Effektiviserar och säkrar upp

Att arbeta utifrån en portal betyder att samma data hämtas in ifrån och bara finns på ett ställe, vilket är positivt. Då minimerar du riskerna för dubbletter, felaktig eller utdaterad data och generellt ineffektivt arbete.

En GIS-portal blir på så vis ett nav igenom vilken all data, kartor och information i en verksamhet flödar.

Individuell styrning

I ArcGIS görs information enkelt tillgänglig via portalen för alla som behöver den, där och när de behöver det. Med en modern uppbyggnad av ArcGIS, med en tillhörande portallösning, kan nämligen alla användares behörigheter styras utifrån individnivå.

Oavsett vem du eller dina kollegor är, kan du och de få tillgång till exakt den information som behövs. Varken mer eller mindre.

Så använder Helsingborg stad GIS-portaler

Helsingborg stad är en ArcGIS-organisation som anammat portal-metodiken. De använder sig av fler än en GIS-portal, helt enkelt för att det stöttar upp deras arbetssätt på ett bättre sätt. En portal för deras verksamhetssystem, en för internt arbete och en för medarbetare ute i fält samt för medborgare i staden.