Analyser behöver inte vara komplicerade att utföra. Bara du har tillgång till rätt verktyg. Insights for ArcGIS introducerades får några år sedan och mottogs varmt redan från början.

Nyckeln till det varma mottagandet av Insights for ArcGIS var programmets sätt att göra det komplexa enkelt.

Med ett helt nytt gränssnitt uppbyggt utifrån den klicka-och-dra-princip vi är så vana vid från andra sammanhang blir stegen från data till färdig analys betydligt kortare. Tre klick eller färre är faktiskt så många klick som ska behövas – som mest – för att utföra en analys.

Hanterar all slags data

Uppbyggt av interaktiva kort och arbetsböcker, kan användare på ett helt nytt sätt visualisera även stora mängder data – spatial såväl som annan data. Och självklart kan data importeras smidigt, från Excel såväl som från andra delar av organisationen.

Insights for ArcGIS har också ett inbyggt stöd. Beroende på vilka geografiska data och annan data du jobbar med hjälper Insights dig med dina analyser genom att till exempel föreslå vilken visualisering som är mest lämplig.

Bred användarpalett

Oavsett om du är novis inom GIS, kan kalla dig expert eller om du är en fena på analyser rent allmänt, så kommer du ha stor nytta av Insights.

Du som vill veta mer om vilka slags analyser du kan utföra i Insights for ArcGIS kan gärna kika på seminariet Insights for ArcGIS: Powerful Data Analytics Made Simple.