Du är i det närmaste klar med din karta eller app. Men är den verkligen redo att dela den med resten av världen än? Det finns ett moment som många missar innan de delar sitt arbete vidare: Att fylla i objektsinformationen för varje objekt som bygger upp en karta eller app. Fullfölj det här steget, det vinner du på i längden.

I ett vanligt arbetsflöde skapas ett datalager, sedan en karta från lagret för att slutligen visas i ett givet sammanhang i till exempel en karta eller app.

Lagret, kartan och appen, men även webbscener, StoryMaps, tabeller och bilder som har laddats upp till ditt ArcGIS-kontot, betraktas i sammanhanget som olika typer av objekt.

Vad är objektsinformation?

Varje objekt har i sin tur en unik sida i ArcGIS Online där du kan och bör fylla i relevant information – objektsinformationen.

Informationen låter andra ArcGIS-användare ta del av viktig data som rör ditt objekt, vare sig det är en karta, app, StoryMap eller ett lager. Titel, sammanfattning och beskrivning är ofta självklara att fylla i.

Det är också i objektsinformationen du hänvisar till dina källor, berättar hur objektet får användas, samt tillhandahåller all annan relevant information och metadata som behöver vara tillgänglig men inte ska vara synlig i själva objektet. Och de här är något som ofta missas.

Varför lägga tid på att beskriva varje objekt?

Fördelen med att fylla i varje objektsida med information är att de delar som ingår i till exempel en karta eller app blir självständiga. Varje enskilt objekt blir på så vis enklare att hitta, förstå och använda av andra. Det underlättar när en kollega eller annan GIS-användare vill använda delar av din app eller StoryMap.

Trovärdigheten ökar när relevant information finns angiven och dina objekt är redo för spridning i sociala medier: Om du till exempel delar en karta på Twitter hittar Twitter automatiskt titel, bild och en beskrivning utan att du behöver göra någonting. Det gör det smidigare för dig att sprida ditt arbete till fler.

Objektsinformation flödar in till Twitter

Allt som står den inramade ytan – bild och text – är sådant som flödar in automatiskt till Twitter, så länge du fyllt i det i objektsinformationen. 

Vill du dessutom att ha en möjlighet att få dina objekt publicerade på ArcGIS Living Atlas of the World krävs komplett objektsbeskrivning.

Automatisk hjälp för ökad gradering

På ArcGIS Online finns stöd för att fylla i objektsinformationen. Beroende på hur komplett sidan är med information graderas den från låg till hög. Är sidan graderad åt det lägre håller får du automatiskt förslag som ökar graderingen.

Objektsinformation gradering i ArcGIS Online

Du får förslag direkt i ArcGIS Online på vad du kan förbättra. 

Mer information hittar du här (eng).

Läs mer: Bli en stjärna på att fylla i objektsinformation