Konsultföretaget ÅF är ofta involverade i projekt som rör samhällsutveckling, såsom infrastruktur. Projekten är inte sällan stora och komplexa men genom att använda geografiska analyser och GIS på ett smart sätt effektiviseras arbetet, beslut fattas utifrån kvalitativa underlag och skador ute i fält undviks.

Joacim Svahn jobbar som GIS-specialist på ÅF. En viktig aspekt av Joacims arbete handlar om att stötta kollegor i olika kundprojekt med kvalitativa kartor och geografiska analyser. Att kunna visa en geografisk analys visuellt på en karta och med den visa vilka alternativ olika beslut innebär är något han brinner för.

– En kollega eller en beställare vet kanske inte på förhand vad en geografisk analys kommer visa. Här har man en möjlighet att kunna ta det ett steg längre och visa någonting snyggt och berättande, som får en stor genomslagskraft, säger han.

Man ska inte behöva förstå vad datat är för att kunna förstå vad det är den vill visa.

Joacim Svahn, GIS-specialist på ÅF

Extra bra med kartor och analys tidigt i projekt

Fördelarna med kartor och geografisk analyser är flera. Inte minst i planeringsfasen av ett projekt.

– Vi får bättre koll på terrängen, vad det finns för intressen och vad vi kan förvänta oss innan vi går ut fält. Det gör att planeringen går fortare.

En annan fördel för alla som väljer att jobba utifrån en gemensam kartbild och gör data tillgänglig till alla i ett projekt som behöver det är att kommunikationen förenklas.

– Alla i ett projekt får en samsyn. Diskussionen blir mer effektiv och man kan fatta bättre beslut, menar Joacim.

Kartor ger översikt som effektiviserar samarbete

När alla i ett projekt delar samma bild – bokstavligen – undviks många missförstånd och samarbetet kan löpa på smidigare.

Överblick minskar risken för skador

Stefan Eklund är uppdragsledare med mångårig erfarenhet av infrastrukturprojekt och kan idag titulera sig senior konsult inom geoteknik. Han är enbart positiv till de resultat Joacim kan bistå med rörande geografisk analyser, kartor och andra delar inom geografiska informationssystem, GIS. Gärna så tidigt som möjligt.

– När man i tidigt skede tittar på en infrastrukturanläggning, till exempel en väg eller en järnväg, och får in information om hur terrängen ser ut så får man en väldigt bra överblick, säger Stefan.

Stefan Eklund, ÅF

Stefan Eklund har god koll på markerna ute i fält, och vad som krävs för att en väg eller järnväg ska byggas på en bra grund.

Överblicken gör det möjligt att påverka och vid behov flytta vägsträckningen för att bygga på en bättre grund till exempel. Dessutom minskar GIS:et risken för misstag och skador.

– Tidigare har man haft någon karta här och något papper där och försökt få ihop helhetsbilden. Här kan man lägga allt på varandra och sen göra en värdering av vad som är viktigast och vad man ska ta hänsyn till. Man höjer kvalitén på sina fältundersökningar. Risken för skador när man är i fält blir mindre.

Kan minska klimatpåverkan redan i planeringsstadiet

När Stefan sedan lagt sin hand på projektet och gjort undersökningar och beräkningar utifrån ett geotekniskt perspektiv kan arbetet fortsätta hos Joacim igen, med ytterligare geografiska analyser.

Nu kan Joacim bland annat se var på sträckan det är extra höga kostnader eller hög klimatbelastning.

– Då kan vi gå in och finjustera de här områdena och ta ner kostnader eller klimatpåverkan på vissa delar av en anläggning eller på en sträcka, säger Joacim.

Geografiska analyser är viktiga på ÅF

Joacim Svahn är en fena på att ta fram geografiska analyser och ge en verklighetsbaserad bild av vad en viss sträckning innebär ur till exempel ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

När det är dags att dela analyserna vidare bistår GIS:et även här.

– Man kan dela med sig av datat på ett bra sätt mellan kollegor och beställare. Även om jag gör något på min dator så har jag tillgång till det var som helst, via en telefon eller en padda eller en annan dator. Jag behöver inte ha med mig min dator för att visa upp det jag har gjort.

Se film med ÅF