I dagens digitala tidsålder kan appar enkelt effektivisera geografisk datainsamling. Det finns också ett stort värde av att ha tillgång till all fältdata för personal på fält. Tack vare dagens mycket kapabla telefoner har nästan alla ett verktyg för fältdatainsamling. Efter att ha läst det här inlägget hoppas jag att du kan svara på vilken fältapp du skall använda för att optimera din geografiska datainsamling.

Insamling av data från fält kan se väldigt olika ut, beroende på syfte och mål. Många av våra kunder arbetar med förvaltning av skog och gör regelbundna inventeringar av skogsbestånd, andra inspekterar fastigheter. Räddningstjänsten och försvaret arbetar ute i fält, och är beroende av geografisk information. Men det är tidskrävande att samla in data om du fortfarande använder traditionella metoder såsom penna och papper.

Varför skall man använda fältappar?

Fältappar löser många problem eftersom man kan förbättra koordineringen och därmed öka effektiviteten vid insamling. Appar minskar användandet av manuellt pappersarbete och säkerställer att både fältarbetare och kontorspersonal har tillgång till samma information för att optimera kvalitén.

Fältapparna effektiviserar och ökar kvalitén på datainsamlingen

För datainsamling har vi flera fältappar, beroende på vilken typ av data som ska inhämtas. Våra appar för geografisk datainsamling kan användas för olika syften. Collector for ArcGIS samt ArcGIS QuickCapture är båda appar för geografisk datainsamling för inventering av skog, vägar, fastigheter och andra anläggningar. ArcGIS QuickCapture fungerar även för datainsamling från exempelvis bil, cykel eller helikopter. Survey123 for ArcGIS används främst för att kunna få återkoppling via digitala formulär där användaren inte behöver vara en del av organisationen. Drone2Map for ArcGIS sticker ut i det här sammanhanget då det är en drönare som används.

Process över fältdatainsamling

Esris utbud av fältappar

Nedan finner du en sammanställning av våra fältappar. Samtliga appar har ett intuitivt gränssnitt vilket gör det möjligt för fältpersonal att samla in eller i några fall editera geografisk data sömlöst i ArcGIS oavsett erfarenhetsnivå.

Med Collector for ArcGIS blir datainsamlingen effektiv då alla observationer kan dokumenteras i detalj med foto, video eller ljudinspelning. Den insamlade datan uppdateras kontinuerligt mot kontoret. Datainsamlingen behöver inte avbrytas om nätverk saknas, eftersom lagrad data synkas. Ajourföring eller rättningar kan även ske på fält av attribut i appen, exempelvis om en vägskylt har fel position på kartan. Collector for ArcGIS är kompatibel med professionella GIS-mätverktyg och har bra baskartor med etiketter.

ArcGIS QuickCapture skapades specifikt för att kunna samla in data från en lastbil, helikopter eller terrängfordon. Det kan exempelvis röra sig om att bedöma skador på vägar, busskurer, eller se över vägskyltning. ArcGIS QuickCapture är integrerad i plattformen, det betyder att ny geografisk data kan användas direkt för snabbt beslutsfattande.

Survey123 for ArcGIS är ett smidigt sätt att samla in geografisk data för inspektion eller besiktning. I Survey123 for ArcGIS skapar du skräddarsydda digitala formulär där du kan bädda in kartor, bilder och ljud som förenklar arbetet för personal i fält. Det kan vara ett formulär för att rapportera trasiga busskurer, eller vägbanor som behöver lagas. Du kan dela formulär inom ditt team, i projektet, eller till kommuninvånare.

Med appen Drone2Map for ArcGIS blir drönaren ett produktivt geografiskt datainsamlingsverktyg. Drönare är ett enkelt och billigt sätt att samla in foton över landskap och markområden som av olika anledningar kan vara svåråtkomliga. Drone2Map for ArcGIS tillhandahåller funktionalitet för att inspektera fastigheter och andra resurser. Baserat på bilder från drönaren kan du interaktivt se dina resurser och fastigheter i ett 360⁰ perspektiv.

Varför är fältappar bra för din organisation?

Fältappar stödjer, effektiviserar och kvalitetssäkrar din geografiska datainsamling. Summerat så skapar fältappar bättre samarbete mellan kontor och fältpersonal, då dataöverföring från fält sker sömlöst. Alla involverade har uppdaterad information tillgänglig såsom aktuella baskartor för det aktuella området. Insamling av data blir då effektivare och man skapar tid till att göra annat.