I dagens digitala tidsålder bidrar appar enkelt med effektiv datainsamling i fält. Det finns också ett stort värde av att ha tillgång till all fältdata för personal på fält. Tack vare dagens mycket kapabla telefoner har nästan alla ett verktyg för fältdatainsamling. Efter att ha läst det här inlägget hoppas jag att du kan svara på vilken fältapp du skall använda för att optimera din datainsamling.

Insamling av data i fält kan se väldigt olika ut, beroende på syfte och mål. Många av våra kunder arbetar med förvaltning av skog och gör regelbundna inventeringar av skogsbestånd, andra inspekterar fastigheter. Räddningstjänsten och försvaret arbetar ute i fält och är beroende av aktuell och uppdaterad information. Men det är tidskrävande att samla in data om du fortfarande använder traditionella metoder såsom penna och papper.

Hur bidrar fältappar till effektiv datainsamling?

Fältappar löser många problem eftersom man kan förbättra koordineringen och därmed öka effektiviteten vid datainsamling. Appar minskar behovet av manuellt pappersarbete och säkerställer att både fältarbetare och kontorspersonal har tillgång till samma information. Det optimerar datakvalitén i hela kedjan.

Fältappar effektiviserar och ökar kvalitén på datainsamlingen

För datainsamling har vi flera fältappar, beroende på syfte och vilken typ av data som ska inhämtas.

ArcGIS Field Maps och ArcGIS QuickCapture är båda appar för geografisk datainsamling för inventering av skog, vägar, fastigheter och andra anläggningar. ArcGIS QuickCapture fungerar även för datainsamling från exempelvis bil, cykel eller helikopter. ArcGIS Survey123 används främst för datainsamling via digitala formulär. ArcGIS Drone2Map sticker ut i det här sammanhanget då det är en drönare som används.

Grafik över arbetsflödet i fält med ArcGIS-appar

Process över hela det digitaliserade arbetsflödet med ArcGIS appar, inklusive såväl planering och koordinering som översikt. Utöver själva datainsamlingen, förstås.

Ett brett utbud av fältappar för effektiv datainsamling

Alla fältappar har ett intuitivt gränssnitt vilket gör det möjligt för fältpersonal att samla in eller i några fall editera data sömlöst i ArcGIS, oavsett erfarenhetsnivå.

Med ArcGIS Field Maps kan alla observationer dokumenteras i detalj med foto, video eller ljudinspelning, frånsett att även positionen självklart också sparas. Den insamlade datan uppdateras kontinuerligt mot kontoret. Datainsamlingen behöver inte avbrytas om nätverk saknas eftersom lagrad data synkas. Ajourföring eller rättningar kan även ske på fält av attribut i appen, exempelvis om en vägskylt har fel position på kartan. Spåra rörelse vid behov. ArcGIS Field Maps är kompatibel med professionella GIS-mätverktyg och har ett antal olika bakgrundskartor att välja mellan.

ArcGIS QuickCapture skapades specifikt för att kunna samla in data från en lastbil, helikopter eller terrängfordon. Det kan exempelvis röra sig om att bedöma skador på vägar, busskurer, eller se över vägskyltning. ArcGIS QuickCapture är integrerad i ArcGIS-plattformen, det betyder att ny geografisk data kan användas direkt för snabbt beslutsfattande.

ArcGIS Survey123 är ett smidigt sätt att samla in data för inspektion eller besiktning. I ArcGIS Survey123 skapar du skräddarsydda digitala formulär där du kan bädda in kartor, bilder, ljud och andra förval och alternativ vilka förenklar arbetet för personal i fält. Det kan vara ett formulär för att rapportera trasiga busskurer, eller vägbanor som behöver lagas. Dela formulär inom ditt team, i projektet eller till externa aktörer.

Med appen ArcGIS Drone2Map blir drönaren ett produktivt geografiskt datainsamlingsverktyg. Drönare är ett enkelt och billigt sätt att samla in foton över landskap och markområden som av olika anledningar kan vara svåråtkomliga. ArcGIS Drone2Map tillhandahåller funktionalitet för att inspektera fastigheter, landområden och andra resurser. Baserat på bilder från drönaren kan du skapa professionella informationsprodukter och digitala kartor i 2D och 3D.

Varför är fältappar bra för din organisation?

Fältappar stödjer, kvalitetssäkrar och effektiviserar din datainsamling. Summerat så skapar fältappar bättre samarbete mellan kontor och fältpersonal, då dataöverföring från fält sker sömlöst. Alla involverade har uppdaterad information tillgänglig såsom aktuella bakgrundskartor för det aktuella området. Insamling av data blir då effektivare och du skapar tid till att göra annat.

Ladda ner guide: ArcGIS-appar för fält

Guide: ArcGIS-appar för fält

Lästips: