Det är en förkortning som består av ynka tre bokstäver men inrymmer oändligt många möjligheter. Riktigt vilka alla dessa möjligheter är ska jag inte gå in på så mycket nu, utan i första hand försöka ge en tydlig förklaring kring vad GIS är, för dig som bara är vagt bekant med begreppet.

Så vad är GIS? Jo, GIS är en förkortning som står för geografiska informationssystem.

Ett geografiskt informationssystem är i sin tur ett IT-system som kan läsa kartor och därmed förstår spatiala, eller geografiska, data. GIS används även som ett uttryck för själva den teknik som kan hantera geografiska data, information och kartor.

System som kan vara av varierande storlek

Ett GIS kan vara olika stort, beroende på vilka tjänster och program som erbjuds. En vanlig service som bygger på GIS-tekniken är karttjänster som talar om var något finns och hur du tar dig dit. Google Maps är en vanlig sådan karttjänst och alltså ett typ av GIS.

ArcGIS är ett betydligt mer omfattande geografiskt informationssystem. Det består av en hel uppsättning av program och appar som erbjuder hjälp inom enormt många arbetsområden och arbetsflöden.

Du kan visserligen få hjälp att ta dig från en punkt till en annan med ArcGIS också men oftast är det betydligt fler karttjänster och annat stöd du behöver när du är intresserad av ArcGIS.

ArcGIS har verktyg för en mängd behov

ArcGIS erbjuder verktyg som gör det möjligt att utföra analyser, skapa scenarier och se var på en karta saker troligast kan komma att ske. Det går också att följa händelser och få uppdateringar i realtid, att spåra händelser bakåt och att dela information mellan personer som behöver tillgång till det.

Bland mycket annat.

Lästips: