Uppsala kommun är inte unik med att vilka skapa ett tryggare samhälle för sina medborgare. Men man är först med att markera ut inrapporterade händelser på en digital karta och analysera dessa interaktivt, på ett sätt som ger en verklig översikt över incidenter.

Alberto Barra Cortés är säkerhetssamordnare i Uppsala kommun. Han har tillsammans med GIS-ingenjör Ylva Nordwall arbetet fram en verktyg för att analysera data om oönskade incidenter i kommunen för att skapa ett mått av trygghet som bygger på objektiv inrapportering.

– Trygghetsverktyget är ett koncept som säkerhetsenheten har utarbetat för att arbeta med trygghetsfrågor i kommunen. Det är kopplat till Insights på det viset att vi får in rapporter ifrån polis, brandförsvaret, ordningsvakter och något som heter infrakontroll. Tillsammans blir det här ett data som man kan transformera ut i Insights och titta på kartbilder, berättar Ylva.

Kartbilder och grafik ger unik översikt

Insights är ett kart- och analysprogram och en del av ett geografiska informationssystem, GIS, som heter ArcGIS.

I ArcGIS Insights kan man lägga kartbilderna, stapeldiagram och andra grafer bredvid varandra, för att se vad som har hänt i olika områden.

Arbetsbok i ArcGIS Insights

I Insights har man arbetsböcker där kartbilder och annan grafik läggs bredvid varandra som digitala kort.

Trygghetsverktyget är alltså en kartläggning av platser i kommunen där man kan se var det kan finnas anledning till oro och var man kan sätta in åtgärder, som i ett fall flytta ordningsvakter från en stadsdel till en annan, förtydligar Ylva.

Förenklar beslut som rör säkerhet

Alberto förklarar varför trygghetsverktyget är viktigt.

– Ett av de främsta målen är att se till att tryggheten ökar i kommunen. Tryggheten för varje medborgare. När vi har ansökt om kamerabevakning på vissa områden då tittar vi också på den datan som genereras med hjälp av Insights, säger han.

Alberto menar att Insights gör det enklare att hitta områden där det förekommer olika typer av oönskade incidenter. Den information man får fram gör det enklare att fatta beslut, planera och sätta in åtgärder.

Övervakningskamera

Att veta var oönskade incidenter inträffar gör det enklare att fatta beslut om var övervakningskameror behövs.

Automatiserar med smarta FME

Det är stora mängder data som behöver hanteras löpande, för att trygghetsverktyget ska fungera effektivt. Därför tar Ylva automatisering till hjälp.

– Vi uppdaterar med något som heter FME och det är ett sätt att på ett automatiserat sätt få in datan i databasen. Eftersom datan kommer ifrån olika håll har vi jobbat mycket med att få likartade dataset så att analyserna blir likvärdiga. Det är viktigt att man har en bra frågeställning från början: vad är det vi vill att GIS:et ska svara på?

Vi kan få fram ett mått av trygghet som baserar sig på en empirisk kunskap, säger Alberto.

Alberto och Ylva på Uppsala kommun

Alberto och Ylva har ett bra samarbete kring ArcGIS Insights och trygghetsverktyget.

Fler intresserar sig för trygghetsfrågor

En konsekvens av analysarbetet är att avdelningar emellan börjat prata om nyttan och möjligheterna med trygghetsverktyget och Insights.

– Dialogen runt frågorna har ökat och säger att alla som har med de här frågorna att göra jobbar med samma material idag. Det har blivit ett systematiskt arbete, säger Alberto.

– Vi tror att vi har  ett verktyg som låter oss identifiera otrygga platser i kommunen. Jag anser att potentialen av verktyget är mycket stor, avslutar han.

Lästips:

 Se filmen med Ylva och Alberto