Uppsala kan mäta tryggheten objektivt – tack vare analyser i Insights

  • ArcGIS Insights används för att göra trygghetsanalyser

Det moderna GIS:et

Uppsala kan mäta tryggheten objektivt – tack vare analyser i Insights