I Eslövs kommun har man tänkt nytt inom hemtjänsten och hemvården. Istället för att sitta med penna och papperskartor låter man modern kartteknik räkna ut bästa rutterna till brukarna, samtidigt som hänsyn tas till de äldres behov och önskemål. Resultatet har varit oväntat positivt, på oväntat många områden.

Man hade inom Eslövs kommun börjat nosa på olika sätt som geografiska informationssystem, GIS, skulle kunna effektivisera verksamheten. Men det var först när Naida Mahmutovic kom in i bilden som arbetet tog fart. Med en grundförståelse i GIS, kombinerat med god insyn i äldreomsorgens verksamhet, kunde hon se hur GIS-tekniken kunde stötta arbetet i vardagen.

Naida Mahmutovic, Eslövs kommun

Naida Mahmutovic insåg att GIS kunde hjälpa till på ett helt nytt område.

Naida identifierade att ArcGIS-tillägget Network Analyst borde kunna användas för att räkna ut effektivaste rutterna mellan brukare, baserat på de äldres behov och önskemål om när besöken ska ske.

– Network Analyst används för att hur, på bästa och mest effektiva sätt leverera varor, eller hämta upp barn från skolskjutsar eller någonting annat. Varför kunde man då inte göra detta med brukare? resonerar Naida.

GIS ger smartare rörelse

– Om vi tänker oss hemvården och vad vi jobbar med så är ju landskapet vår arbetsplats. Vi har bebyggelse, gator och olika saker mittemellan och de här sakerna kan vi inte påverka. Det vi kan göra är att med hjälp av GIS förflytta oss smartare, säger hon.

Vi kan röra oss så att landskapet fungerar för oss och det finns inget bättre sätt att göra det på än med GIS.

Naida beskriver vidare om hur det är möjligt att lägga data och information som lager på en karta.

– Du kan lägga brukare, vägar, tidsfönster; hur mycket du ska vara hos någon brukare, och sen göra en analys av det. Det är ju priceless!

Digitalisering avgörande inom samhällsplanering

Susanne Hultman arbetar som GIS-ingenjör i kommunen. Hon och Naida arbetar nära i projektet.

– Effektivisering med GIS kan göras överallt. Så fort det gäller samhällsplanering helt enkelt. Och när det gäller digitalisering måste du använda GIS. Annars fungerar inte digitaliseringen, säger Susanne.

Digital karta i ArcGIS

Susanne Hultman har koll på geokodning och stöttar upp inom GIS i kommunen.

Men just digitaliseringen var i det här fallet något som saknades, berättar Naida.

– Jag fick en liten A4-karta där man med en penna hade dragit lite gränser över hur man har delat upp de här fyra delområdena. Det är inte mycket att jobba med. Så jag fick ta det sakta.

Naida satte igång. Susanne hjälpte till, bland annat genom att geokoda registret med alla i kommunen med hemtjänst. Sen rullade det på. Och det gick bättre än väntat.

Bara av att planera geografiskt blev det mycket bättre och lättare. Vi behövde inte ändra så mycket, bara sträckorna du rör dig emellan brukarna. Och då sparar du både tid och pengar och miljö, säger Naida.

– Brukaren känner trygghet eftersom du alltid är i närheten om den skulle larma eller om du skulle bli sen. Och om du skulle behöva hjälp så har du en annan medarbetare i närheten, fortsätter hon.

En ekonomi i balans

Såväl brukare som verksamhet vinner på att mindre arbetstid behöver läggas på förflyttning.

– Om majoriteten av din arbetade tid är hos brukarna då har du en ekonomisk hållbarhet genom hela verksamheten. För att vi får ju pengar för den tid vi spenderar hos brukarna.

Drönarbild över Eslöv

Mindre geografiska områden, kortare transportsträckor och minskad stress är några fördelar med det digitaliserade planeringsarbetet i kommunen.

Naida är övertygad om att GIS underlättar inom hemvården.

Det finns ingenting bättre än GIS för att hjälpa oss att göra ruttoptimeringar och förbättra vår verksamhet. Det finns inget annat system eller program som kan göra så mycket och ha så mycket olika information och ändå visa det i en sammansatt bild.

– Här kan du ha allt du vill på några kartbilder, dra nytta av det och förbättra både dig själv och verksamheten, avslutar Naida.

Lästips

Se webbinaret där vi pratar grundläggande om fördelarna med geografiska analyser och ruttoptimering med hjälp av GIS.