”Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar värld.” Det är därför Esri Sverige har valt att kompensera för den koldioxid som alstras i samband med ArcGIS Användardagar. Det gagnar den biologiska mångfalden och ursprungsbefolkningen i molnskogen Kashi Hills i Indien.

I samband med årets upplaga av inspirationsturnén ArcGIS Användardagar har Esri Sverige klimatkompenserat för 211 ton utsläpp av koldioxid.

– Det är viktigt för oss att göra det här. Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar värld, säger Gunilla Larsson, CFO för S-Group där Esri Sverige ingår.

Certifierat projekt för att bevara regnskog

– Vi kompenserar för de utsläpp som genereras när besökare och vi arrangörer reser till och från eventet, utsläpp som kommer från att producera och transportera luncher till dagarna, samt för att ta hand om avfall och skräp när eventet på varje besökt ort är över, säger Gunilla.

Klimatkompenseringen sker i samarbete Zero Mission och stöttar ett Plan Vivo-certifierat projekt i området Khasi Hills i Indien, med syfte att bevara unik regnskog.

Viktig mångfald

I projektet ingår att skydda vattendrag, främja biologisk mångfald och att ge lokalbefolkningen möjligheter till utbildning och inkomst.

Khasi Hills är viktig för den biologiska mångfalden ur ett globalt perspektiv och en av de våtaste platserna på jorden. Skogen kallas ibland molnskog eftersom den ligger så högt upp i bergen.

Lästips