Du har hört talas om ArcGIS och förstår att det handlar om ett datorsystem. Men du vet inte riktigt vad det är till för, hur det skiljer sig från en massa andra bra och kompetenta IT-system eller varför det skulle vara intressant för din verksamhet. Här får du det komprimerade svaret.

Enkelt förklarat är ArcGIS är ett IT-system som består i flera program och appar. Vissa används bäst på datorn. Andra är skapade framför allt för mobil eller surfplatta. En del funkar lika bra oavsett enhet.

Microsoft Office består till exempel av program som Word, Excel och Powerpoint. På liknande sätt består ArcGIS av till exempel ArcGIS Pro, Collector och StoryMaps.

ArcGIS kan berätta var på en karta din data hör hemma

Det som skiljer ArcGIS från andra IT-system är att ArcGIS kan hantera nästan all slags data och, så länge det finns en adress, koordinat eller liknande, koppla den datan till en geografisk plats.

Eller annorlunda sagt: ArcGIS kan hantera geografiska (spatiala) data – utöver andra typer av data, som demografiska data, data från sensorer, satellitbilder och mer.

I sin enklaste form innebär det att program och appar från ArcGIS kan visa var något befinner sig på ett geografiskt korrekt sätt, vilket vanligen illustreras som prickar på en karta.

Kartanalys i ArcGIS

Här har vi tittat på förhållandet av transporter mellan kunder och butiker, och kan konstatera att det borde gå att optimera vilka transporter som kör till vilka kunder. Det är möjligt tack vare att vi har kunnat placera just punkter av data på en digital karta. Se gärna webbinaret där vi går igenom exemplet ovan mer i detalj.

När du ser relationer mellan data kan du identifiera nya mönster

Det som är så fiffigt med ArcGIS är att det nästan inte finns några begränsningar kring vad för något som kan placeras på en karta, eller på annat sätt härledas till en plats.

När du vet var något befinner sig, sätter det i relation till var andra saker, personer eller händelser finns eller inträffar och kanske även ser hur positionerna ändrar sig över tid, börjar du kunna identifiera ny spännande kunskap.

Det öppnar upp för helt nya möjligheter till effektivisering.

Lästips