Bakgrundskartor i vektorformat blir allt vanligare. Och det är inte konstigt eftersom det finns flera fördelar med dessa jämfört med rasterbaserade webbkartor. Sannolikt är ändå en rasterbakgrundskarta förval i din organisation. Det går att ändra på.

Eftersom rasterkartan länge varit den dominerande typen av bakgrundskarta är det den som är satt som default i din organisations galleri för bakgrundskartor, för alla organisationer som är skapade tidigare än juni 2019. Det är alltså troligt att en bakgrundskarta i raster är standardvalet för din organisation.

Det här kan du ändra på, om du har administratörsrättigheter. Be annars er administratör om hjälp.

Gör vektorbakgrundskarta till standardval

1. Gå till Settings, välj Map.

Gör vektorbakgrundskarta till förval

2. I kartgalleriet klickar du i rutan för att använda vektorbakgrundskarta i appar som stödjer det. Klart.

Gör vektorbakgrundskarta till förval

Använd vektorbakgrundskartor i eget galleri

Det är inget hinder att göra vektorbakgrundskartor till förval även i gallerier med bakgrundskartor som du har skapat själv.

1. Lägg till vektorbakgrundskartor i ditt galleri genom att klicka i boxen för att dela standardbakgrundskartor till din egen grupp av bakgrundskartor.

2. Klicka även i valet för vektorbakgrundskartor. Klart.

Dessutom: Nu finns även en ny svensk vektorbakgrundskarta. Läs supportens tips om hur du lägger till just den kartan som bakgrundskarta i ditt galleri.

Gör vektorbakgrundskarta till förval

Tips!

Vill du skapa din egen design för din vektorkarta göra du det i det webbaserade verktyget Vector Tile Style Editor. Se här hur enkelt det är: