Lär dig använda LocateXT, ett tillägg till ArcGIS Pro, för att snabbt och smidigt identifiera platsdata ur vanliga texter i dokument. Spara stora mängder tid på att låta tekniken sköta genomläsningen åt dig.

För att kunna placera ut objekt, händelser och annat på en karta behöver datan ha en koppling till en plats, i form av koordinater eller en adress till exempel. Men platsreferenser kan även gömma sig i en mer ostrukturerad form, som i mejl, i Worddokument eller pdf:er.

I den här eKursen får du lära dig att på ett enkelt och automatiserat sätt identifiera platsdata ur ostrukturerad data. Det sparar timmar eller till och med dagar av manuellt arbete.

Kursen kräver ArcGIS Pro och tillägget LocateXT.

Till kursen: Mapping Locations from Unstructured Text