Ett moln är per definition något lite fluffigt och ogripbart. Därför är det kanske inte så konstigt att det råder en generell osäkerhet kring vad molnet är. Och därmed om det är en säker plats för GIS:et. Men ”molnet” behöver inte mer fluffigt än en slags stor, smart lagringsplats.

Tänk på molnet som en stor lokal som lagrar information, data och funktioner åt dig så att du inte behöver mer utrymme i din dator, mobil eller surfplatta.

Lagret delar med sig av de funktioner, eller tjänster, som du behöver tillgång till för att utföra vissa uppgifter, närhelst du behöver det. Man brukar säga att IT-system som använder sig av lagringsplatser på det här viset är tjänstebaserade. Det du behöver är tillgång till internet.

All form av användande av internet medför en viss risk eftersom internet är öppet för alla. Därför är säkerheten alltid en prioritet och ständigt under utveckling.

Följer standarder, GDPR – och mer

Det finns ett antal standarder som garanterar säkerhetsnivåer för tjänstebaserade produkter. FISMA och FedRAMP är kanske de mest kända i sammanhanget.

ArcGIS kan implementeras för att fungera som ett tjänstebaserat GIS, enbart lokalt eller i en kombination.

Alla ArcGIS-produkter som är tjänstebaserade lever upp till de stränga säkerhetskrav som finns i ovan nämnda standarder. Det innebär till exempel löpande kontroller av att säkerheten är intakt. Självklart efterlevs alla krav kopplade till GDPR.

Utöver detta går det att komplettera med ytterligare skydd av person- och användardata.

Säkerheten kan anpassas

Olika organisationer och användare har olika krav på säkerhet. Genom att skräddarsy hur säkerhetsrelaterade frågor ska hanteras är det möjligt att anpassa säkerhetsnivån till behoven i just din verksamhet.

Ett fåtal organisationer, vanligen kopplade till säkerhet, försvar eller underrättelsetjänst, har så stränga säkerhetskrav att ett tjänstebaserat GIS kanske bara kan användas lokalt (on premises) och inte i molnet.

Men i de allra flesta fall är det riskfritt att använda de molnbaserade produkter som finns inom ArcGIS, bara din organisation följer de rekommendationer som finns.

Så om du undrar om det är säkert att arbete med ArcGIS i molnet är svaret kort och gott: ja.

Lästips

Ladda ner eBok

Så kan ArcGIS användas för att stötta viktiga samhällsfunktioner: