I den senaste versionen av ArcGIS Online finns många nya och användbara funktioner och förbättringar. I den här releasen ligger fokus på förbättrad användarvänlighet samt enklare administration av ArcGIS Online med nya funktioner och inställningsmöjligheter. Man kan bland annat enklare informera kollegor om uppdateringar samt få en tydligare översikt över vilka man delar innehåll med.

Tydlig översikt över vilka du delar innehåll med

Tack vare den nya releasen får du en bättre översikt över vilka du delar innehåll med. På din sida i ArcGIS Online får du en tydlig överblick över vilka som kan komma åt ditt innehåll samt vilka grupper innehållet delas med. Du kan även dela ditt innehåll enklare med andra med den nya funktionen ”Sharing Items”.

Översikten över ändringarna ser du som exempel i bilden ovan samt vilka specifika grupper som du har delat information med. Läs mer om förbättringarna här.

Bättre design för enklare administration av ArcGIS Online kontot

Inställningar för att kunna administrera ArcGIS Online har förbättras med ny design. Administratörer kan enklare administrera organisationens ArcGIS Online konto och göra förändringar som sparas automatiskt. Du kan även söka på funktioner såsom informationsbanners och få upp förslag på funktioner för att enklare hitta rätt funktion och komma igång.

Informationsbanner för att sprida information

En användbar nyhet för att sprida information internt är att du kan skapa banners som syns oavsett om en användare är inloggad eller inte via browsern. Du skapar bannern för att sprida information längst upp samt längst ned på skärmen för att informera om ny status eller relevanta förändringar såsom uppdaterade releaser, underhåll eller informera om viktiga förändringar.

Det blir också enklare för administratörer att skicka ut information och få återkoppling på specifika frågor samt se till att alla har fått informationen. Anonyma användare får också informationen. Notiser däremot är bara till för inloggade användare. Läs mer om informationsbanners här.

Kom igång med ArcGIS Urban med förkonfigurerad data

I den nya releasen kan du testa ArcGIS Urban (1.1) med förkonfigurerad data för Uppsala för att komma igång med ArcGIS Urban. Det finns även förkonfigurerad data för ytterligare tre städer runt om i världen. Du kan även välja gatuvybilder från Mapillary i ArcGIS Urban, vilket skapar bättre förståelse när du jämför framtida scenarier.

I den nya releasen kan du exportera scenarier som gör att du kan använda och dela innehållet som skapas i ArcGIS Urban i andra applikationer och verktyg. Du kan till exempel exportera scenarier som webbscener med detaljplaner inbäddat i Storymap.

Du kan numera ladda ner kapacitetsindikatorer som kalkylblad för uppföljningar eller skapa rapporter kring hur projektet går. Läs mer om nyheterna kring ArcGIS Urban här.

Appar för fältarbete

I den senaste releasen av Navigator for ArcGIS kan du dela och lagra ruttlager i appen. Användaren har alltid åtkomst till sina rutter och kartor och kan pausa rutten vid flera stopp utan att avbryta hela rutten. Det som är nytt i den här releasen är att administratörer kan dela med sig ruttlager för navigering i förväg vilket inte var möjligt tidigare. Läs mer om förbättringarna här.

I version 3.7 för Survey123 har prestandan för att ta emot information förbättrats avsevärt, vilket betyder att du snabbare kan ladda ner information till din enhet. Tal och kalkylatorns utseende har också förbättrats då tangentbordet inte öppnas automatiskt vilket ger större skärmyta och bättre navigeringsmöjlighet. Läs mer om nyheterna kring Survey123 här.

 

Ny iOS release för Collector for ArcGIS

Collector for ArcGIS är en effektiv datainsamlingsapp för att samla och returnera datat till kontoret. Releasen för iOS 20.1.0 kommer under första kvartelet och har flera nya funktioner, såsom möjligheten till snappning samt möjligheten till att uppdatera flera formulär samtidigt.

Genom att använda snappning kan du skapa objekt som är kopplade till varandra så att redigeringen blir mer exakt. Du kan använda snappning mot befintliga punkter, linjer och polygoner.

En annan nyhet som kom med releasen iOS 20.1.0 är möjligheten att uppdatera flera formulär samtidigt innan du skickar in ändringarna.

Du kan läsa mer om nyheterna om Collector för ArcGIS (iOS) här.

ArcGIS Insights stödjer domäner och subtyper

Med den senaste versionen av ArcGIS Insights stöds domäner och subtyper. Om din geoobjektklass eller ditt geoobjektlager har domäner eller subtyper definierade, kommer filter, kort och widgetar att förstå de kodade värdena. Som ett resultat kan användare lättare förstå hur data klassificeras och kategoriseras.

Gränssnittet i ArcGIS Insights har också uppdaterats, med en enklare och bättre användarupplevelse. Som exempel har layouten omarbetats för att skapa tydligare och effektivare skärmlayout. Verktygsfältet har också justerats något för enklare och tydligare gränssnitt. Läs mer om ArcGIS Insight här.