Behöver du kunna samla in data i fält snabbt, med ett klick? Då kan det här vara det perfekta verktyget för dig: ArcGIS QuickCapture gör att du och dina kollegor kan samla in data i fält med bara ett enda tryck på en knapp, och det går utmärkt att göra i farten. Kom igång idag.

Det du behöver för att skapa ditt första projekt med premiumappen ArcGIS QuickCapture är tillgång till ArcGIS Online samt själva appen nedladdad till din mobila enhet. Det går lika bra i iOS, Android eller Windows.

Läs mer om hur du kan använda QuickCapture här.

Alla steg för ditt QuickCapture-projekt

Här går jag igenom alla steg som behövs för ditt projekt i QuickCapture. Har du redan en karta som du vill plotta ut insamlad data på kan du hoppa direkt till steg 3.

  1. Skapa ett geoobjektlager där insamlad data visualiseras på en karta.
  2. Konfigurera lagret utifrån önskade attribut.
  3. Skapa ett nytt projekt i QuickCapture.
  4. Formge med designverktyget i QuickCapture för att skapa det utseende du vill ha.
  5. Öppna projektet i QuickCapture-appen: samla in data.
  6. Presentera resultatet.

1. Skapa ett geoobjektlager

Den data du samlar in med QuickCapture visas på ett geoobjektlager. Du kan skapa ett sådant på flera sätt, här visar jag hur du gör det från grunden i ArcGIS Online.

Steg 1. Logga in på ArcGIS Online. Du behöver ha rätt behörighet för att skapa ett geoobjektlager.

Steg 2. Under Innehåll klickar du på Skapa, välj Geoobjektlager.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 3. I fliken Från mall väljer du Bygg ett lager, välj sedan Points.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 4. Klicka på Skapa.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 5. Fyll i det namn du vill ha på lagret. Klicka på Skapa när du är klar.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 6. Välj utbredning för lagret. Klicka på Nästa.

Steg 7. Lägg till titel, taggar och sammanfattning för ditt geoobjektlager. Klicka på Klar.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Jag rekommenderar att du slutför objektinformationen när geoobjektlagret är skapat. Här får du tips som gör dig till en stjärna på att fylla i objektsinformationen. Under inställningar kan du välja att skydda mot oavsiktlig borttagning. Läs om detta och mer under Protect your ArcGIS Online items.

2. Konfigurera ditt geoobjektlager

I de kommande stegen konfigureras attributfälten så att önskad information samlas in. I det här exemplet använder jag en fördefinierad lista med de värden som behöver samlas in.

Steg 1. Öppna fliken Data i ditt geoobjektlager. Klicka på Fält.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 2. Klicka på Lägg till.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 3. Lägg till fält. Skriv in namnet på fältet samt det namn som ska synas. Säkerställ att du har valt typen sträng. Längden kan kortas ner till 25 tecken. Visa Null-värden. Klicka sedan på Lägg till nytt fält.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 4. Välj det nyligen tillagda fältet genom att klicka på respektive namn.

Steg 5. Skapa en lista med attributvärden. I det övre högra hörnet klickar du på Skapa lista.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 6. Fyll i och para samman attributen för Etikett (värdet som visas) med Kod (värdet som lagras). Etikett och Kod kan vara olika men i det här exemplet får de vara likadana. Klicka på Spara.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

När du är klar bör listan se ut ungefär så här:

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Klicka på Spara när du är klar.

Steg 7. Symbolsätt dina värden. Istället för att visualisera dina värden som en färg kan de ges en unik form. Öppna fliken Visualisering.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 8. Klicka på Ändra stil för att editera geoobjektlagret.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 9. I rullistan väljer du det attribut du vill symbolsätta. I det här fallet väljer du Capture.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 10. Ändra symbolerna genom att klicka på Alternativ.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 11. Byt till de symboler du vill ha istället. Klicka på OK, sedan Färdig.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 12. Spara lagret för att spara dina ändringar.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

3. Skapa ett nytt projekt i QuickCapture

Steg 1. Logga in på ArcGIS Online. Öppna QuickCapture i appmenyn. Appmenyn kan se annorlunda ut oss dig, utifrån vilka appar du har.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 2. Klicka på Nytt projekt.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 3. Välj det geoobjektlager du skapade i stegen innan. I det här fallet heter lagret Campus. Klicka på Nästa.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 4. Bekräfta informationen som finns i projektet eller gör nödvändiga justeringar. Klicka på Skapa.

Skapa ditt första projekt i ArcGIS QuickCapture

4. Formge med designverktyget i QuickCapture

Använd designverktyget i QuickCapture för att själv bestämma hur appen ska se ut. Verktyget kan användas för att förändra utseendet för en hel grupp eller för individuella knappar, samt andra inställningar.

Steg 1. Klicka på knappen som markerar en hel grupp av knappar, för att ändra alla samtidigt. Valda knappar markeras med en orange ram runtom.

Formge med designverktyget för ArcGIS QuickCapture

Steg 2. Ange antalet kolumner till 2. Välj inställningar för knapparna.

Formge med designverktyget för ArcGIS QuickCapture

Steg 3. Klicka på shift-knappen på tangentbordet för att välja flera knappar i samma grupp. Valda knappar markeras med en orange ram.

Formge med designverktyget för ArcGIS QuickCapture

Steg 4. När du har markerat de knappar du vill ändra öppnar du fliken Utseende och väljer storlek på knapparna, från medium till störst.

Formge med designverktyget för ArcGIS QuickCapture

Formge med designverktyget för ArcGIS QuickCapture

Steg 5. Välj alla knappar och öppna fliken Data och välj att aktivera foton.

Formge med designverktyget för ArcGIS QuickCapture

Nu bör ditt projekt se ut ungefär så här:

Formge projekt i ArcGIS QuickCapture

Steg 6. Spara och dela projektet. Klicka på spara när du är klar. Välj sedan att dela projektet för att göra det tillgängligt till alla medlemmar i din organisation eller till en utvald grupp i organisationen.

QR-kod till ArcGIS QuickCapture-projekt

Tips: När du klickar på spara dyker en dialogruta upp med en QR-kod. QR-koden tar dig direkt till projektet. Koden finns också i dialogrutan för att dela, där också en länk till projektet finns. QR-koden är smidig att dela med andra som håller i en mobil eller surfplatta medan länken är enklare att dela via mejl.

5. Öppna projektet i QuickCapture-appen

Här går jag igenom hur du öppnar ditt nya projekt i mobilen.

Steg 1. Installera appen i din telefon. QuickCapture-appen finns tillgänglig på Apple eller Google Play Store.

Steg 2. Öppna appen i din mobil. Alternativt kan du öppna länken eller QR-koden från steg 6 i föregående avsnitt för att komma direkt till inloggningen.

Öppna ArcGIS QuickCapture i mobilen

Steg 3. Välj att tillåta QuickCapture att använda din plats, om du får frågan. Det krävs för att din enhet ska kunna registrera platser i geoobjektlagret.

Steg 4. Öppna projektet. Klicka på Bläddra i projekt, välj det projekt du skapat i ovanstående steg.

Öppna ArcGIS QuickCapture i mobilen

Steg 5. Ladda ner ditt projekt.

Öppna ArcGIS QuickCapture i mobilen

Steg 6. Öppna projektet när det har laddats ner.

Öppna ArcGIS QuickCapture i mobilen

Nu kan du börja samla in data, klicka bara på knappen som beskriver det du samlar in. Kameran aktiveras när du trycker på ett alternativ. När du är klar sparas plats och foto i geoobjektlagret, tillsammans med datum och namn på den som samlat in datat.

6. Se resultatet

För att titta på resultatet letar du upp geoobjektlagret i ditt innehåll på ArcGIS Online och öppnar genom att välja att öppna i Map Viewer.

Se resultat i Map Viewer

Du kan även se resultatet genom att välja att visa resultat när du är i designverktyget i QuickCapture.

Se resultat i ArcGIS QuickCapture

Se exempel på en karta med data insamlad med QuickCapture.

Jag hoppas du har haft nytta av den här genomgången och att ditt fältarbete underlättas!

Filmtips

Survey123 for ArcGIS är en annan app som underlättar fältarbetet: