Det är inte en projektion som är direkt lämplig i de flesta fall, i alla fall om du inte jobbar med seismisk aktivitet. Men om du vill se en variant som användes redan flera hundra år före Kristi födelse är det den gnomoniska projektionen du ska kika på.

I ett tidigare inlägg lovade jag att välja ut och skriva om några olika kartprojektioner, såväl de som är mer vackra än praktiska och tvärtom. Då lyfte jag fram Bonne, en projektion som ligger mig varmt om hjärtat.

Om vi fortsätter på spåret med kartprojektioner som gör en lite extra glad och som har en vidare betydelse än dess faktiska funktionalitet, så är det dags att nämna den gnomoniska.

Raka linjer för att studera stjärnor

Denna projektion vinner mycket mark bara tack vare dess ålder. Den är ansedd som en av de äldre projektioner och var välkänd redan hos de gamla grekerna.

Den gnomoniska projektionen är en azimuthal projektion där alla meridian och ekvatorn är raka linjer. Men det fantastiska med den här projektionen är att den användes av Thales (cirka år 600 före Kristus) för att kartera stjärnor.

Bra för att ha koll på jordens ytformande krafter

Vad gäller denna projektions faktiska funktionalitet, så har den egentligen bara en värdefull egenskap men det är en egenskap som gör den oumbärlig när man arbetar med seismisk aktivitet. (Nu gör inte jag det men jag har alltid haft ett intresse för jordens endogena krafter.)

Det är nämligen så att den gnomoniska projektionen visar alla jordens storcirklar som raka linjer, och seismiska vågor tenderar att röra sig längs storcirklarna.

Cool trots lågt analysvärde

I kartografisk syfte och för spatiala analyser är den gnonomiska projektionen mindre användbar på grund av att form, yta och skala förvrängs så kraftigt överallt förutom vid projektionens centrum.

Jag kommer nog aldrig projicera en karta med den gnomoniska projektionen men lite cool är den ändå.

Lästips: 68 kartprojektioner i ArcGIS (eng), presenterade i StoryMaps

Ladda ner guide där du lär dig mer om spatiala (geografiska) analyser: