Det är först när dina data är placerad på en karta som du kan börja planera och analysera geografiskt, såsom var gatlyktor finns, vilka vägar som har för höga koldioxidvärden eller vilka villkor som ska gälla för olika typer av försäkringar.

Om du saknar geodata men har platsrelaterad data kan du ändå placera ut datan på en karta. En vanlig  platsdata är koordinater med x- och y-värden. Den här eKursen visar hur du gör.

Kursen är 35 minuter lång och kräver ArcGIS Online eller ArcGIS Pro 2.4 eller senare.

Till eKursen: Displaying Coordinate Data on a Map