När du behöver visa var något befinner sig på en karta använder du tre grundtyper av objekttyper: punkter, linjer eller ytor. Dessa kallas med ett gemensamt ord för geoobjektklasser.

Med ArcGIS kan du visa nästan vad som helst på en karta så länge det finns en koppling till någon typ av platsangivelse, koordinat eller geografisk position. Alltså något som befinner sig någonstans, stort som smått.

Det här kan symbolerna representera

Allt detta ”något” kan placeras ut som punkter, ytor (polygoner) eller linjer på en karta.

Tänk dig att punkter kan vara objekt såsom personer, fordon, städer eller busskurer. Ytor kan vara parker, kvarter eller industriområden. Linjer kan vara vägar, avlopp eller ledningar. Till exempel.

Det dessa tre objekttyper har gemensamt är att de alla är geoobjektklasser, eller feature classes på engelska.

geoobjektklass beskrivning-w800px

Några exempel på hur de olika geoobjekten kan visualiseras på en karta, här kraftigt framhävda i kartan för tydlighets skull. 

Kan vara högst temporärt

Geoobjektklasser behöver inte vara uppbyggda av fysiska saker. De kan även vara saker som har en teoretisk plats: en demografisk grupp eller en kundgrupp inom ett viss geografiskt område. Eller saker som är högst tillfälliga eller som förflyttar sig över tid: hur sol eller skugga faller på en viss plats, vilka vindar som blåser.

Till och med något så kortlivat som ström som slår ifrån och slås på inom loppet av en mikrosekund sker någonstans och kan placeras och därmed illustreras på kartan.

Gillas av databaser

Geoobjektklasser kan alltså representera en närmast oändlig olika slags saker på kartan.

Eftersom alla dessa saker visualiseras tack vara bara tre olika objekttyper – punkt, yta eller polygon – är geoobjektklasserna enkla att hantera och spara i olika databaser.

Tips på eKurs: Placera ut platsdata på karta