I det här eSeminariet får du en god överblick över vilka fältappar som bäst används när och var, oavsett vilken fas i insamlingsuppdraget du befinner sig.

Inom ArcGIS produktsvit erbjuds idag ett flertal appar för dig som arbetar med datainsamling i fält. Allt ifrån planeringsfasen via koordinering och navigering till själva uppdraget att samla in all data ute i fält. Och det tar inte slut där: överblick och samordning under och efter insamlingen ingår också i när vi går hela varvet runt kring vad datainsamling innebär.

Avsätt en timme på att få koll på vad varje app specifikt stöttar dig och din organisation med.

Till eSeminariet: ArcGIS Apps for the Field – An Introduction