Få svart på vitt vad ord och begrepp betyder eller innebär i ArcGIS Pro jämfört med ArcMap och annan desktop-programvara i ArcGIS.

Förberedelser och steg för att göra bytet från ArcMap till ArcGIS Pro pågår på flera håll. Med det kan det också komma en osäkerhet kring vilka begrepp och funktioner i den hemtama programvaran som är motsvarande i ArcGIS Pro.

I ett lättöverskådligt dokument får du en lista över allt detta. Ladda ner redan idag om du vill få bättre koll på terminologin som skiljer ArcGIS Pro från ArcMap och andra desktop-produkter i ArcGIS – eller som är samma.

Ladda ner: ArcGIS Pro Terminology Guide