Det är enkelt att konvertera dina shapefiler till geoobjektklasser, eller hela ditt ArcMap-dokument till ett projekt i ArcGIS Pro. Här visar vi hur.

För att kunna dra nytta av alla smarta sätt att jobba med ArcGIS Pro behöver du konvertera dina shapefiler till det som kallas geoobjektklasser. Tack och lov är det enkelt gjort. Välj konverteringsmetod utifrån dina behov.

1. Gå från kartdokument i ArcMap till projekt i ArcGIS Pro

Motsvarigheten till ett ArcMap-dokument är ett projekt i ArcGIS Pro. Vill du fortsätta att arbeta med ditt kartdokument i ArcGIS Pro behöver du konvertera det till ett projekt i ArcGIS Pro. Så här byter du över:

 1. Öppna ett nytt projekt i ArcGIS Pro.
 2. Tryck på fliken Insert.
 3. Tryck på Import Map.
 4. Leta upp och markera ditt ArcMap-dokument (mxd-fil).
 5. Tryck OK.
 6. Ditt kartdokument importeras.
 7. Spara ditt projekt. Klart!

2. Konvertera en shapefil till geoobjektklass

Om du vill konvertera enskilda shapefiler gör du så här:

 1. Öppna ArcGIS Pro.
 2. I Catalog-panelen under Folders letar du upp din shapefil.
 3. Högerklicka på shapefilen. Tryck Export.
 4. Välj “Feature Class To Feature Class…”
 5. Fyll i Output Location och namn på din output feature class.
 6. Tryck Run.
 7. Spara ditt projekt. Klart!

Din shapefil har nu omvandlats till en geoobjektklass i ArcGIS Pro. Den gamla shapefilen försvinner inte utan finns kvar där du hade den. Har du ingen användning av den längre och om det är okej för datahanteringen i din organisation är en god idé att ta bort den, för att spara utrymme på datorn.

3. Samla din data i en geodatabas i ArcGIS Pro

Det är smidigt att arbeta med en eller flera geodatabaser i ArcGIS Pro. Du kan med bara några knapptryck ta dina gamla shapefiler, konvertera dem och lagra direkt i en geodatabas som geoobjektklasser.

Du kan skapa en ny geodatabas, eller välja en befintlig, att lagra dina konverterade shapefiler i.

 1. För att skapa en nya geodatabas, högerklicka på Databases i Catalog-panelen.
 2. Välj New File Geodatabase…
 3. Ge din nya geodatabas ett namn.
 4. I Catalog-panelen letar du upp och markerar de shapefiler du vill spara i din geodatabas.
 5. Högerklicka på shapefilerna. Tryck Export.
 6. Välj Feature Class(es) To Geodatabase…
 7. Välj din Output geodatabase, alltså den geodatabas du vill lagra datan i.
 8. Spara ditt projekt. Klart!

Nu har shapefilerna sparats som feature classes, eller geoobjektklasser, i din geodatabas.