Är ArcGIS ett enda stort program, eller består ArcGIS av en samling appar? Sanningen befinner sig någonstans mitt emellan. Samlad som den är i en gemensam plattform kan ArcGIS dessutom hjälpa till att rensa upp bland era övriga IT-system.

För att tala klarspråk: Det finns ingen enskild produkt eller enskild app som heter enbart ArcGIS. ArcGIS är istället en teknisk plattform som byggs upp av många olika GIS-applikationer, som skapas utifrån olika kundbehov. GIS-applikationerna utvecklas av Esri och namnges med ArcGIS i produktnamnet, till exempel ArcGIS Online, ArcGIS Pro eller Collector for ArcGIS.

Användarvänliga appar underlättar

Vissa av produkterna är omfattande och kräver god kunskap för att kunna användas rätt. Många är skapade för specifika arbetsuppgifter och kräver i princip ingen utbildning alls.

Särskilt i verksamheter med många slutanvändare är det en oerhörd tillgång att i princip det enda som många gånger behövs är att ladda ner en ArcGIS-app i mobilen, sedan kan arbetet börja.

Smidigare förvaltning

ArcGIS-applikationerna tar avstamp i den utveckling som sker inom IT, som till exempel 3D, AI och edge computing, och uppdateras i takt med att användarnas behov förändras. Det gör att du alltid kommer ha tillgång till den senaste tekniken. Samtidigt som gott om tid och pengar sparas.

Att alla ArcGIS-produkter, oavsett komplexitet, är samlade på en gemensam plattform underlättar också när det kommer till support och förvaltning, som blir enklare eftersom alla produkter pratar samma språk.

ArcGIS-portal

I ArcGIS är alla produkter och olika IT-tekniska förmågor sammanlänkade. 

Minska ner systemparken

Faktiskt så kan din organisation fasa ut ett antal system i och med införseln av ArcGIS, helt enkelt därför att ArcGIS-plattformen täcker upp så många behov inom varje given verksamhet. Dessutom blir säkerheten enklare att bibehålla när systemparken hålls nere.

Värt att komma ihåg är att det inte finns ett universellt mönster för installation av ArcGIS som passar alla situationer. Däremot kan ArcGIS anpassas och kombineras för att på bästa sätt komplettera – eller ersätta – befintliga system enligt de mönster som levererar störst värde till verksamheten, totalt sett.

Länktips:

Hur har andra förberett sig när en modern GIS-plattform skulle implementeras? Se hur Holmen gjorde för att lyckas:

Nyfiken på mer?