ArcGIS Pro erbjuder många användbara och intressanta funktioner som hjälper dig att få arbetet gjort effektivare. Den senaste releasen av ArcGIS Pro levererar många funktioner vilket gör att du kan utföra ditt arbete enklare.

Det finns en video som summerar alla nya funktioner som är specifika för ArcGIS Pro 2.5.

Några av höjdpunkterna för den här releasen är att du enklare kan vara konsekvent i dina färgval på kartor, ArcGIS Pro stöder numera arbetsflöden för replikering mellan geodatabaser samt att det i ArcGIS Network Analyst har tillkommit ett geobearbetningsverktyg, skapa nätverksdataset, som du kan läsa mer om nedan.

Konsekvent färghantering

ArcGIS Pro tillhandahåller inställningar för färghantering för att säkerställa att samma färger återges konsekvent på alla enheter. Du kan välja och ställa in färger som ska tillämpas på kartor, layouter, rapporter och stilar. Du kan också ange regler för att bestämma hur färger ska återges när de flyttas från ett av dessa objekt till ett annat.

Skapa nätverksdataset

ArcGIS Network Analyst tillhandahåller verktyg för att lösa komplexa ruttningsproblem. I den nya releasen har det tillkommit ett geobearbetningsverktyg, skapa nätverksdataset, med grundläggande funktioner för att skapa ruttningsbara nätverk. När detta har skapats kan du ändra egenskaperna genom att lägga till flera attribut andra och förfina egenskaperna för ruttning. Mer information finns i handboken skapa nätverksdataset.

Replikering av geodatabas

ArcGIS Pro stöder arbetsflöden med fristående redigering med replikering av geodatabaser. Replikeringen möjliggör redigering av två eller flera fristående kopior av geodatabasen med synkronisering av förändringar. Verktyg och gränssnitt tillhandahålls för att skapa replikor, hantera replikor och synkronisera ändringar.

Läs mer om replikering av geodatabaser här .

Kartering och visualisering

Generella uppdatering

 • En ny exporttyp har lagts till, Adobe Illustrator Exchange .AIX format som kan användas med ArcGIS Maps för Adobe Creative Cloud. Det innebär att man kan konvertera vektor- och rasterinnehåll till editerbara, skiktade bilder för redigering i Adobe Illustrator. I Illustrator kan man skapa avancerad grafisk design som kan migreras över till andra Adobe Creative Cloud-applikationer.
 • Som stöd i ditt arbete varnar nu systemet när man använder data utan definierat koordinatsystem. Du kommer nu få ett varningsmeddelande om okänt koordinatsystem läggs till i projektet utan att ha en projektion definierad.

Tre nya kartprojektioner har lagts till: Projektet Adams square II illustrerar världen som en fyrkant. Projektionen utvecklades av Oscar S. Adams år 1925. I den ursprungliga designen visade projektionen ekvatorn och centrala meridianen som diagonaler på kvadraten

Adams square II-projektionen visas här i normal projektion. Adams Square II kan konfigureras till en form som är nästan identisk med Spilhauss världskarta över havet

Tobler cylindrisk I och Tobler cylindrical II är två kartprojektioner som utvecklades och introducerades av Waldo Tobler 1997 som alternativ till den cylindriska projektionen av Miller. D. Nedan finner du Tobler cylindrical I.

Analys

Generella förbättringar

 • Geobearbetningsverktyg kan nu schemaläggas att köras vid ett senare tillfälle eller som återkommande.
 • Meddelanden för geobearbetningsverktyg har omorganiserats och stöder nu fler funktioner som är inbäddade i tabeller, bilder och diagram.
 • Prestandan och svarstiden för geobearbetningsverktyg har förbättrats särskilt när man arbetar i stora projekt med många kartor och lager.

3D Analyst

 • Du kan nu interaktivt redigera i TIN med den nya TIN-editorn i kartvyn.
 • Prestandan för 3D visualisering för LAS-dataset har förbättrats.

Business Analyst

ArcGIS Business Analyst är en lösning för att kunna skapa omfattande analyser, rapporter och kartor baserat på demografi, konsumtion och affärsdata. Välj från flera befintliga rapporter och anpassande marknadsanalyser. Andra nya funktioner i Business Analyst finner du här:

Network Analyst

ArcGIS Network Analyst tillhandahåller verktyg för att lösa komplexa ruttningsproblem. Produkten använder en konfigurerbar datamodell för transport och logistik baserat på vägnät. Du kan planera rutter för en hel fordonsflotta, beräkna körtider och lösa många olika typer av ruttningsproblem.

 • Verktyget “Skapa nätverksdataset”, är en av de viktigaste nyheterna i ArcGIS Pro 2.5.
 • Fliken vägbeskrivningar i dialogrutan nätverksdatasetsegenskaper kan användas för att konfigurera vägvisningsanvisningar.
 • En ny parametertyp, nätverksdatakälla, har lagts till.

Läs mer om Network Analyst här

Data hantering

Generella förbättringar

 • Det är enklare att bläddra i mappar och filer från lokal disk.
 • Filbaserade objekt lagrade på lokal disk kan raderas från en mapp.
 • Om du lägger till en ArcGIS Pro-kartfil (.mapx) eller kartpaket (.mpkx) från den aktiva portalen kommer kartan som läggs till i ArcGIS Pro-projektet att länkas till det ursprungliga objektet.
 • När du arbetar med Microsoft Excel-filer i ArcGIS Pro har du nu möjligheten att installera och använda 32-bitars eller 64-bitars Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable.

Metadata

 • En ny metadatastil är tillgänglig som låter dig skapa metadatainnehåll som är kompatibel med metadatastandarden ISO 19115-1: 2014. När du redigerar ett objekts metadata, styr valideringsreglerna dig när du skapar metadatainnehåll som är kompatibelt med standarden. Du kan exportera ett objekts metadatainnehåll till ett XML-dokument som överensstämmer med ISO 19115-3: 2016.
 • Metadata uppdateras endast automatiskt när de skapas. Nu finns funktioner för att uppdatera metadata utifrån objektets aktuella egenskaper.

BIM integration med Revit

Revit är en Autodesk-produkt som skapar geometri som är mer komplex än vanliga AutoCAD-geometrier.

 • BIM-fil till geodatabas – ett nytt verktyg som importerar innehållet i en eller flera BIM-filarbetsytor till ett geodatabasfunktionsdataset.
 • Skapa byggnadslager – Ett nytt verktyg som skapar ett sammansatt byggnadsskikt från ett dataset.

ArcGIS Pro inkluderar nu stöd för Revit Version 2020.