ArcGIS-plattformen har utökats med ett nytt webbaserat verktyg, ArcGIS Urban, som förenklar planeringen och processen med att forma framtidens boende och arbetsplatser. Med ArcGIS Urban kan man visualisera och analysera markutveckling i 3D. Verktyget stödjer beslutsfattande kring optimerad markanvändning utifrån konkreta mål. Ett mål kan vara att bygga en fastighet för att skapa boende till så många som möjligt. Uppföljning av målen för markutvecklingen gör man enkelt med indikatorer.

ArcGIS Urban erbjuder ett enkelt och kraftfullt skiss- och planeringsverktyg för planering av markutveckling. Det innebär att det blir enklare att skissa på olika exploateringsmöjligheter för nybyggnation eller ombyggnation i 3D som enkelt kan delas med intressenter. Relevant data kan utnyttjas i verktyget, såsom markbestämmelser, infrastruktur etc. vilket innebär att skissen ger realistiska alternativ för markutvecklingen.

Flexibelt verktyg med 3D visualisering

Med ArcGIS Urban kan man skapa skisser och modulera scenarier som illustrerar stadens framtida form med parkområden och grönska. Exploateringsförslagen blir realistiska och enkla att förstå när platsinformationen används i skisserna såsom interaktiv skugganalys eller siktanalys. Skisserna bygger på parametrisk design från City Engine, vilket innebär att det är enkelt att förändra  utbredning, antal våningar eller användning av en byggnad och följa relevanta indikatorer kopplade till dessa. ArcGIS Urban har använts för planering av stora byggprojekt runt om i världen, bland annat i Honululu, där man nu planerar byggnation av över dubbelt så många lägenheter och arbetsplatser än vad man tidigare trodde var möjligt tack vare skisser man arbetat fram i ArcGIS Urban .

Då det är webbaserat verktyg i 3D är det enkelt att förmedla och presentera alternativ hos intressenter, medborgare eller aktörer. ArcGIS Urban medverkar därför till bättre kommunikation i hela arbetsflödet. Markutvecklaren eller fastighetsägaren får bättre möjlighet till designutveckling tack vare verktyget då det fungerar som en digital kommunikationsplattform.

Måluppföljning och beslutsstöd med hjälp av KPIer

Indikatorer ger dig insikt om måluppföljning av fastighet- och markutvecklingsprojektet. Oavsett om man har en vision kring antal bostäder eller arbetstillfällen kan man använda indikatorer för måluppföljning. Vid stora byggprojekt kan det vara svårt med uppföljning men med ArcGIS Urban kan man enkelt följa upp projektet med flera olika typer av indikatorer.

Läs mer om ArcGIS Urban