Kvinnor som banat väg för geografin – värda att minnas

  • Kvinnlig geograf över Grand Canyon