Spännande nyheter i ArcGIS Enterprise 10.8

Aktuellt

Spännande nyheter i ArcGIS Enterprise 10.8

Nu är ArcGIS Enterprise 10.8 releasen ute med många spännande uppdateringar och förbättringar vad gäller allt från administration, till data, kartor och appar. Nedan finner du ett urval samt länkar till mer information.

Nya admin funktioner

Man kan nu utföra systemunderhåll och uppgradering utan att användare förlorar data genom att använda skrivskyddat läge. Det innebär att du kan frysa ArcGIS Enterprise miljön. Tidigare har man endast kunnat skapa skrivskyddat läge för enskilda komponenter eller delar i ArcGIS Enterprise såsom ArcGIS Server eller ArcGIS Data Store. När Enterprise är skrivskyddat kan användare endast logga in och se innehåll men inte göra några förändringar. Mer information finner du här.

Observera att inställningen är ny och fungerar endast med ArcGIS Enterprise 10.8 eller senare versioner.

Administration av grupper

Nya alternativ är tillgängliga för att kunna administrera grupper. Som gruppägare eller administratör kan du välja att dölja listan över gruppmedlemmar på fliken ”Medlemmar” på gruppsidan när du skapar en ny grupp.

Du kan också välja att dölja listan över gruppmedlemmar. Den här funktionen kan vara användbar för en verksamhet som har flera entreprenörer från olika företag. Entreprenörerna behöver ha tillgång till samma data men bör inte känna till varandra. Du skyddar helt enkelt identiteten på entreprenörerna (gruppmedlemmarna).

Det finns enklare sätt att bjuda in medlemmar till din grupp. Du kan nu söka medlemmar efter namn, användartyp, roll eller grupp, vilket kan vara användbart om du namnger dina administrativa grupper efter avdelning, kontor, region eller plats. Det här kan vara användbart när du lägger till många medlemmar i en grupp samtidigt.

Informationsbanner

Med den nya releasen kommer du nu kunna skapa banners för att informera och upplysa alla användare som kommer åt din organisation om webbplatsens status och innehåll. Det kan vara information om underhållsscheman, varningar om sekretessbelagda uppgifter och skrivskyddade läge. Banners kommer att visas överst och nederst på dina sidor.

Nedan finner du ett exempel på hur en informationsbanner kan se ut.

Villkorsmeddelande

Nytt villkorsmeddelande visas som en dialogruta när någon besöker ArcGIS Enterprise (eller en URL som leder till portalen) om det skett förändringar som användaren måste godkänna. För att användaren skall få åtkomst måste personen acceptera meddelandet för att komma vidare.
Om meddelandet avvisas, nekas användaren från att börja arbeta i ArcGIS Enterprise. De kommer inte att få frågan igen under resten av webbläsarsessionen. Nedan finner du ett exempel på villkortsmeddelande i ArcGIS Enterprise.

Nya webhooks

I den nya releasen har det tillkommit nya webhooks för att skapa, uppdatera eller radera användarroller. Detta är användbart när du har flera administratörer som skapar nya anpassade roller för användare som behöver olika behörigheter i ArcGIS Enterprise, samt vill vara säker på att alla administratörer känner till de nya rollerna. Dessutom finns numera webhooks där man kan prenumerera på flera olika typer av förändringar som händer för hela organisationen, exempelvis när objekt tas bort eller skapas. För mer information läs här.

Kartor och appar

Med nya ArcGIS Enterprise 10.8 kommer du finna två nya uppdateringar för vektortiles. Den första innebär en uppdatering av arbetsflödet för att ersätta vektorlager. Funktionen ”byt ut lager” (visas nedan) gör att du kan byta ut innehållet i ett aktuellt vektorlager med innehållet i ett ersättningslager samtidigt som du behåller samma URL.

När du arbetar med dina lager kan du välja hur och om du ska arkivera det aktuella innehållet. Du kan även förhandsgranska lagrets stilar. Du får också en varning när det aktuella lagret och det ersättande lagret inte matchar, så att du kan korrigera problem innan ditt innehåll byts ut. Mer information finner du här.

Från och med den här releasen kan du anpassa vektorlager direkt i Map Viewer. Med Map Viewer kan du anpassa dina vektorslager och baskartor för att konfigurera kontur, fyllning, transparens och annat. Du kan ändra färg, mönster, ikoner och etiketter efter dina önskemål. För att komma igång väljer du ”byt stil” på lagret från din karta. Sedan kan du redigera ditt vektorlager. För mer information om hur du kan byta stil finner du här.

Skapa 3D data

I scenvisaren finns det nya smarta kartstilar vilket innebär att du kan utforma linjer och polygoner på nya sätt. Utifrån attribut är det numera möjligt att från 2D data extrudera och stilsätta information för att skapa 3D data. Detta har tidigare endast varit möjligt i ArcGIS Pro och ArcGIS Online. Du kan nu se popup-fönster på lager av punktmolnlager och till och med välja enskilda punkter för att inspektera deras egenskaper för att se attribut, t.ex såsom höjdskillnader.

Om skribenten: Theres Eldin - Product Marketing Manager

Theres Dahl Eldin tycker det är viktigt att kommunicera den fantastiska nyttan med GIS. Därför vill hon förmedla verksamhets- och affärsnytta, samt hur den geografiska dimensionen kan stödja och optimera alla typer av verksamheter för smartare beslutsfattande.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev