Situationen med coronaviruset (COVID-19) utmanar hela vårt samhälle. Alla vi som jobbar med GIS – vi på Esri Sverige och våra kunder – har en unik kompetens och programvara som är mycket värdefull i det kritiska och komplexa läge som är ett faktum just nu.

Det här blogginlägget är tänkt att vägleda dig och din organisation i arbetet med att använda ArcGIS som operativt stöd under pågående krissituation.

5 grundläggande steg stöttar organisationen operativt

Vi vill därför påminna om styrkan med GIS och digitala kartor i krishantering i allmänhet och i fallet Corona i synnerhet. Tänk på hur du kan dra nytta av de här förmågorna i ditt GIS:

  1. Sätt fallen på kartan – Att visualisera data om bekräftade pågående fall, samt tillfriskande och döda, ger en överblick över smittoläget.
  2. Visualisera spridningen – Genom att använda dynamiska kartor blir det möjligt att följa och utvärdera hur smittan sprids både geografiskt och över tid, och därmed fatta väl underbyggda beslut om åtgärder.
  3. Visualisera sårbara befolkningsgrupper – Sammanlänka data om bekräftade fall med data om ålder och andra relevanta faktorer för att få en lägesbild över situationen i de mest utsatta befolkningsgrupperna.
  4. Visualisera beredskap och kapacitet – Kartan ger en tydlig bild av var kritiska tillgångar och resurser som personal, vårdplatser, medicinsk utrustning, material och andra förnödenheter, är tillgängliga och hur de kan fördelas.
  5. Kommunicera med kartor – Använd interaktiva kartor, dashboards och StoryMaps som ett centralt verktyg för effektiv och tydlig information.

Att ta dessa steg kan resultera till exempel i en hubb som den här:

Hubb COVID-19 Sverige

Resurser för att hantera coronakrisen

Avslutningsvis vill vi tipsa om Esris COVID-19 GIS Hub, som är ett resursnav för data, kartor, appar och dashboards om viruset.

Naturligtvis finns vi här om din organisation behöver stöttning i arbetet med att skapa och leverera GIS-lösningar för krishantering under coronakrisen. Tveka inte att kontakta oss.

Ta hand om er. Tillsammans kommer vi att klara det här!

Länksamling: