När ArcGIS Pro först kom var det fortfarande okänt område för många. Då hade inte heller all viktig funktionalitet hunnit flyttats över från ArcMap. Så är det inte längre. Det största hindret att ta sig över, för dig som ännu inte gjort bytet, är att i viss mån lära om på nytt. Helt enkelt eftersom ArcGIS Pro är ett annat sätt att tänka.

Senast uppdaterat: 3 januari 2023

Anledningen till att ArcGIS Pro skiljer sig så mycket från ArcMap, kanske framför allt visuellt, är för att det utgår ifrån ett ”kontextuellt gränssnitt”, det vill säga ett utseende där menyer, verktyg och funktioner blir tillgängliga baserat på vilket kartlager du har markerat och vilka data som finns där. Så att du bara behöver se de alternativ som faktiskt är valbara.

Alla dialogrutor du vant dig vid att behöva öppna och sedan stänga i ArcMap behöver du i stor utsträckning inte längre hålla på med, till exempel.

Några större skillnader – och förbättringar – i ArcGIS Pro jämfört med ArcMap är dessa:

1. Gränssnitt som anpassar sig

En av de tydligaste skillnaderna hittar du alltså redan på ytan, med ett helt nytt gränssnitt. Du som är en van användare av ArcMap kommer här behöva lära dig på nytt var du hittar olika verktyg och funktioner – och ibland nya (men smartare) sätt att göra samma sak på.

Här får du en snabbtur i gränssnittet:

ArcGIS Pro har ett så kallat kontextuellt gränssnitt vilket betyder att du får upp olika verktyg och funktioner beroende på dina data och kartlager, och vad du kan göra med dem.

2. Projektmapp samlar ihop hela GIS-projektet

ArcGIS Pro samlar ihop och hanterar alla dina data på ett annat sätt. Numer skapar du det som kallas för projekt istället för dokument. En projektmapp skapas automatiskt när du sparar ett nytt projekt. I mappen hamnar såväl ditt projekt som all tillhörande data och alla geodatabaser.

Det är enkelt att migrera ditt befintliga kartdokument i ArcMap till ett projekt i ArcGIS Pro. Så här gör du:

Dessutom har ytterligare två till korta instruktionsfilmer som kan vara relevanta i sammanhanget:

3. Jobba parallellt med karta, 3D-scen och layout

Tänk vad skönt om det gick att arbeta med en tvådimensionell karta, en 3D-scen och en layout samtidigt, i samma projekt. I ArcGIS Pro är det inga problem. Lägg de olika arbetsytorna som flikar bakom varandra, eller bredvid varandra, i kartvyn.

Karta och 3D-scen kan även länkas ihop. Om du då zoomar in i den ena arbetsytan gör du motsvarande i den andra också, se här:

Jobba med 2D- och 3D-data bredvid varandra i ArcGIS Pro.

4. GIS-portal med direktkoppling till hela världen

Du kommer upptäcka att ArcGIS Pro har en tajt relation till webbaserade ArcGIS Online och din GIS-portal. Tillgång till nätverk underlättar och berikar därför mycket. Via GIS-portalen har du till exempel direkttillgång till all data som finns inom organisationen, såväl som data från The Living Atlas of the World, öppna data och annan data som delas från andra.