Bygg upp och säkerställ en stabil infrastruktur och drift av GIS:et i organisationen, samtidigt som de administrativa kostnaderna minskar och slutanvändarna är nöjda. Med ArcGIS Monitor får du den övervakning du behöver, av såväl hårdvara som mjukvara och tjänster.

En ArcGIS-installation som körs från egna servrar kan snabbt bli komplex. Även den mest grundläggande installationen består av flera ArcGIS-komponenter, som ett antal web adaptors, portalen, ArcGIS Server och ArcGIS Data Store. Kanske ingår också en federerad server och en relationell databas, eller andra servrar och databaser.

Dessutom finns troligen en eller flera desktopanvändare, och troligen behov av licenshantering.

Som om inte det var nog kan allt detta vara geografiskt utspritt, nationellt eller till och med internationellt.

Installation av ArcGIS kan vara internationell

En installation av ArcGIS kan växa över landsgränserna. 

Användarnas krav fortsatt desamma

Samtidigt är kraven från varje unik användare desamma, oavsett komplexitet: appar, webbsidor och applikationer ska funka smidigt och enkelt.

Det blir snabbt tydligt att det skulle vara värdefullt att få en översikt över hur alla komponenter och delar i GIS:et presterar i relation till varandra, såväl databaser som mjukvara och tjänster. Att få varningar vid kritiska fel och utföra en orsaksanalys som pekar på källan till problemet.

Det stödet finns i ArcGIS Monitor.

Fördelar med övervakning med ArcGIS Monitor

Om du främst sitter med IT-administrativa frågor hjälper ArcGIS Monitor dig genom att:

  • Upptäcka, diagnostisera och lösa problem
  • Förbättra tillgänglighet, konfiguration, prestanda och användning
  • Samla operativa mätvärden och trender över tid

Är du ansvarig för driften kan du använda ArcGIS Monitor för att:

  • Övervaka tillgänglighet, prestanda och användning
  • Öka kommunikationen mellan GIS/IT-personal och ledning
  • Minska de administrativa kostnaderna

Hjälp att identifiera problemet

Monitor erbjuder övervakning av hela installationen. Du får en hänvisning till var grundproblemet finns så du kan ta nästa steg därifrån. I slutändan hjälper det dig bygga en stabil infrastruktur som levererar snabbare lösningstid, bättre prestanda och ger lägre administrativa kostnader.

Och – såklart – nöjda slutanvändare.

Lästips: