Sett på en individnivå är det enkelt att börja jobba med ArcGIS Pro, om du tidigare jobbat med ArcMap. Då är det bara till att sluta använda ArcMap och börja använda ArcGIS Pro. När du har en hel organisation som ska göra samma sak kräver det lite mer planering för att genomföra övergången.

Alla organisationer är olika, med olika utmaningar. Därför finns inget arbetsflöde för att byta över till ArcGIS Pro från ArcMap som passar alla. Ändå finns några generella tips du kan följa, baserat på hur GIS används i organisationen idag.

Notera att det är en förutsättning är att en modern installation av ArcGIS med ArcGIS Pro finns på plats.

1. Konvertering i en projektbaserad organisation

Organisationer som framför allt jobbar projektbaserat har relativt lätt att byta över till ArcGIS Pro från ArcMap. Här handlar det om att komma överens med alla involverade i projektgruppen att använda ArcGIS Pro för nya projekt.

ArcMap fasas helt enkelt ut i takt med att det slutar användas. Det är alltid bra att ha ett slutdatum för när utfasningen ska vara genomförd.

2. Organisation som har stora mängder geodata, som man har jobbat med länge

Många organisationer jobbar med förvaltning av geodata eller med geodata som återkommer i många parallella projekt eller löpande arbetsuppgifter. Dessa organisationer behöver sätta upp en plan för hur geodata och mxd-filer successivt ska konverteras till geoobjektklasser och projekt ArcGIS Pro.

I början av resan är det bra att:

  1. Inventera befintliga geodata. Se vilken data som används löpande på flera håll och vilken som är avgränsad.
  2. Identifiera kommande projekt och uppgifter, och i vilken omfattning de använder sig av befintlig geodata eller främst kommer skapa ny.
  3. Prioritera för tillfället bort de geodata som används löpande och i pågående uppdrag med ArcMap.
  4. Prioritera att konvertera data för projekt och uppgifter där geodata är begränsad till det specifika uppdraget och, såklart, där det är bestämt att ArcGIS Pro ska användas.

3. När konverteringen inte kan vänta längre

När konverteringen kommit en bit på vägen kommer de flesta organisationen till en kritisk punkt där man måste ta tag i de data man hittills låtit vara, på grund av komplext användande eller stora mängder, till exempel. Det är inte ovanligt att stora organisationer som jobbat med GIS länge kan ha flera tusen shapefiler som är uppåt 20 år gamla…

Nu krävs oundvikligen en större insats för att konvertera shapefiler till geoobjektklasser.

Se på konverteringen som ett eget projekt, om du inte gjort det tidigare. God planering och goda förberedelser gör att själva konverteringen kan genomföras snabbare och smidigare. Välj att göra det vid en tidsperiod där aktiviteten inom andra berörda projekt är så låg som möjligt.

  1. Förankra med ledningen för att kunna fokusera tid och resurser på konverteringen.
  2. Samarbeta med relevanta avdelningar för att identifiera var det finns kritiska kopplingar mellan geodata, projekt och löpande arbetsuppgifter.
  3. Sätt upp en plan för vilka projekt och löpande arbetsuppgifter som kan behöva senareläggas eller pausas för att en större konvertering av geodata ska kunna ske, med bibehållen kvalité på datan.
  4. Genomför konverteringen. Upprepa processen vid flera tillfällen om behov finns.

Hjälp finns

Ingen organisation behöver stå ensam i det här. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha hjälp, vi erbjuder GIS-expertis på flera områden.

Lästips:

Om skribenten: Annika Hermodsson - Chef Team Enterprise

Annika drivs av är möjligheterna som finns i geografin: hur geografiska analyser kan berätta mer om hur vår värld ser ut och ge kunskap som kan göra den bättre. Med allt som händer både inom ArcGIS-plattformen och hos kunderna står utvecklingen aldrig still. Det skapar en energi som fortfarande efter nästan 1,5 decennium på Esri Sverige inspirerar Annika och gör GIS roligt att jobba med.

Relaterade inlägg