Aldrig förr har vi haft tillgång till så mycket data som idag. Aldrig förr har våra applikationer och system varit kraftfullare där möjligheterna för vad vi kan göra är näst intill obegränsade. Visst är det häftigt och lite svindlande. Men medge att det också kan kännas tungt och frustrerade. Vi behöver ta snabba beslut men vet inte alltid om underlaget är korrekt och uppdaterat. Det finns sjutton applikationer som gör bra job var för sig, men fungerar inte tillsammans. Användare beställer data, projektledare och beslutsfattare efterfrågar rapporter. Samtidigt som vi har utmaningar i att ta tag i olika format, datatyper och databasmodeller. Ofta får vi göra det manuellt och sannolikt ska det göras igen, och igen.

Det är inte konstigt att sådana situationer skapar datastress. Visst kan man lite skämtsamt men ändå allvarligt menat kunna säga att det finns ett behov av datadetox? När arbetssituationen med all data skapar hinder.

Detoxification at the FME spa

Förra veckan, den 5 maj, var det dags för FME World Tour med temat ”Detoxification at the FME spa”. Behovet av ”datadetox” spelar an på just detta och behandlingen är att använda ett verktyg som gör vår datahantering enklare och effektivare. Helst ska den utföras med automatik. Men vad är FME World Tour, och i synnerhet FME? Kort sammanfattat är FME är en integrationsplattform, som hanterar +450 olika dataformat, med näst intill oändliga möjligheter för databearbetning och händelsestyrd automatisering, läs mer här. FME World Tour är ett event som sker på +70 platser världen över under några månader varje vår och riktar sig till användare och andra som är intresserade av FME. FME World Tour arrangeras av lokala partners i respektive land med stöd av Safe Software.

Det blev en speciell dag på flera sätt, dels p.g.a. coronapandemin som innebar att det landade i ett två timmars webbinar och dels för att det var första gången på länge vi samarbetade så tätt med Sweco med att genomföra eventet. Det gick riktigt bra och det känns kul!

Samla in, bearbeta och dela data med automatik

Holly Coxon, FME Server technology expert, var först ut med föredraget ”Making data accessible with data democratization” som spelade an på det aktuella temat och visade exempel på hur FME med automatik kan samla in, bearbeta, dela och visualisera data.

De svenska användarexemplen var bl.a. planering av skolval i Uppsala, Folkhälsomyndighetens dashboard för Coronospridningen, hur FME används som en integrationsmotor i en stor organisation som Stockholm Vatten samt hur man kan skapa fiktiva fibernät som projekteringsunderlag.

Dmitri Bagh, Scenario creation analyst, bjöd på ny spännande teknik i föredraget ”Amazing transformations for Computer Vision”.  Avslutningsvis fick vi till en riktig unik session med Dale Lutz, en av grundarna av Safe Software, där han berättade vad som kommer utvecklas i plattformen framöver.

Sammanfattningsvis var det en bra dag med stort intresse. Missade du webbinaret så kan du ta del av det här. Har du några funderingar får du gärna höra av dig till mig.