Er GIS-portal är installerad och klar, kanske sedan länge. Nya behov har börjat poppa upp. Hur går du vidare? Vilkas behov ska prioriteras när ArcGIS behöver utökas med ny funktionalitet?

Det finns nio områden som beskriver vanligt återkommande verksamhetsbehov där geografi och ArcGIS förenklar och effektiviserar arbetet.

För dig som ansvarar för IT-miljön gör områdena det lättare att förutse vilka behov och funktioner användarna av ArcGIS kan tänkas ha och begära. Du kan förbereda när i tid viss typ av ArcGIS-teknik, appar och tjänster bör installeras eller aktiveras. Kanske under semestern när användandet är lågt, eller i samband med en uppgradering eller rent av ett annat systembyte?

Agera utifrån kunskap

När du vet vilka de viktigaste användningsområdena i din organisation är, kan du se vilka delar av IT-miljön som eventuellt behöver utvecklas för att stötta upp ny GIS-funktionalitet, samtidigt som övriga krav på prestanda och säkerhet bibehålls.

Det kan handla om att utöka med molntjänster eller bredda det distribuerade nätverket, för att göra till exempel kompletterande ArcGIS-appar tillgängliga till hela organisationen, eller för ett urval av medarbetare.

Användarbehov

Utgå ifrån de nio områdena, se ovan (ladda ner pdf här), för att kartlägga din organisations användning av GIS. Checka sedan av behoven i den här checklistan.

Stöd för prioritering

Där ArcGIS redan täcker upp användarnas behov behöver du inte fundera så mycket. Det är där ArcGIS inte nyttjas i tillräcklig omfattning som du behöver tänka till kring vilka förändringar i implementationen du behöver göra.

Ladda gärna ner den här checklistan, som hjälper dig att se var behoven är uppfyllda eller inte.

När du har koll på vilka områden som behöver en insats kan du utgå från matrisen i det här blogginlägget (skrolla ner till ungefär i mitten) för att prioritera de behov som ger mest värde i relation till risk.

Lästips:

Om skribenten: Annika Hermodsson - Chef Team Enterprise

Annika drivs av är möjligheterna som finns i geografin: hur geografiska analyser kan berätta mer om hur vår värld ser ut och ge kunskap som kan göra den bättre. Med allt som händer både inom ArcGIS-plattformen och hos kunderna står utvecklingen aldrig still. Det skapar en energi som fortfarande efter nästan 1,5 decennium på Esri Sverige inspirerar Annika och gör GIS roligt att jobba med.

Relaterade inlägg