Du har vissa mätpunkter men inte i de områden du är intresserad av. Genom att interpolera och ta hänsyn till omkringliggande faktorer kan du matematiskt räkna ut mätpunkter till de områden du annars saknar data för.

Kursen Interpolating Points Using ArcGIS Online tar bara en dryg timme att genomföra, och visar dig steg för steg hur du gör och vad som är bra att tänka på.

Lästips: