Min utbildning var fantastisk på så många sätt. Den hade en otrolig bredd, engagerade lärare och intressanta lärandesituationer. Men när det kom till att undervisa specifikt i ArcGIS-plattformen lämnade den lite att önska.

För er som känner mig, eller åtminstone vet vem jag är, så vet ni att jag är relativt nyexaminerad. I bagaget har jag en del lärarstudier men framförallt en examen i geografi. Jag är alltså geograf.

Jag sitter inte vid tangentbordet idag för att ta upp alla saker som jag inte lärde mig vid min utbildning, utan att med hjälp av mina erfarenheter diskutera hur mycket utbildningen kan ge oss – och kanske ge er en och en annan insikt i att det finns mängder av små tips och tricks som kan effektivisera och förenkla ert arbetsflöde enormt.

I det som följer kommer ett par små, men oerhört viktiga, funktioner att ha koll på.

Snappning

Känns ordet snappning bekant? Digitaliserar du många geoobjekt så bör det göra det.

Min erfarenhet av att inte veta vad snappning är, kommer från ett av mina tidiga karteringsarbeten. Jag tror det var någon typ av lämplighetsanalys, men resultatet var en massa glapp mellan mina polygoner… Vet ni hur jag löste det? Fyllde igen de med Eliminate Polygon-verktyget? Nej det gjorde jag inte alls.

Vet man inte vad snappning är, är man nog inte jättebevandrad i geobearbetningsverktygsdjungeln.

Jag satt och fyllde i glappen för hand, med fler polygoner, och blev hemskt irriterad när jag inte kunde symbolsätta mitt lager med kantlinjer – då syntes det ju…

(Notera: kartan konsumerades i tryckt form och ej som webbkarta, så ja, jag kom undan den gången).

snapping i ArcGIS Pro

Såhär ligger det till: snappning säkerhetsställer att dina objekt hamnar i linje med varandra och bibehåller spatial integritet i ditt data. I mitt fall var det bara tur att det inte skulle köras en analys på antal icke-lämpliga områden, det hade inte varit rättvisande…

Trace-funktionen

Trace är ytterligare en funktion för alla er som digitaliserar mycket.

Föreställ dig att du ska digitalisera markanvändningen för ett projektområde, eller något liknande. Området är åtminstone 2×2 kilometer stort och det finns flera olika marktyper. Tänk dig att du spenderar otaliga timmar med att digitalisera ut skogen för hand, och sedan när du ska digitalisera den omkringliggande åkermarken så vet du inte om att det finns någonting som heter Trace.

Så du sitter där och envist klickar i en brytpunkt efter en annan längs med skogspolygonen. Ta dessutom i beaktning att du inte vet vad snappning är.

Oavsett om snappning används eller inte, så blir det ett fruktansvärt omfattande arbete.

Med Trace-verktyget spårar man helt enkelt kanten av den andra polygonen genom att bara följa den med muspekaren. Tänk vad tid, möda och svordomar jag kunde besparat mig själv.

Symbolsättning efter unika värden

Det här med att symbolsätta efter unika värden tog pinsamt lång tid för mig att lista ut. Jag fick nämligen aldrig lära mig att ArcGIS på egen hand kan läsa de unika attributvärdena i ett dataset och symbolsätta därefter.

Istället jag fick lära mig att selektera alla objekt som exempelvis representerade skog, exportera ut de och sedan symbolsätta det nya skogslagret. Sedan gjorde jag detsamma med åkermark. Och så vidare…

Tidskrävande? Ja! Effektivt? Inte särskilt…

Symbolsätta unika värden i ArcGIS Pro

Så nästa gång du ska symbolsätta ett lager efter unika värden som finns i datasetet, gör just det – symbolsätt efter unika värden. Sitt inte och exportera ut unika geoobjektklasser.

Populera fält med hjälp av Calculate Field

Ponera att du har ett dataset med 1 000 objekt som ingår i 10 olika projektområden. Detta finns inte som ett attribut inom det datasetet så du skapar ett fält vid namn ”Projektområde”. Hade du varit jag för ett par år sedan hade du sedan populerat det nya fältet med projektområdesnamnet för hand med hjälp av visuell analys och attributtabellen. Det vill säga markerat ett objekt, kollat var det låg och sedan skrivit in namnet på området.

Inte konstigt att det tog mig flera dagar att bara populera fält… Nu för tiden är jag självklart klokare.

Nu hade jag selekterat alla objekt som fanns inom projektområdet med hjälp av Select by Location-verktyget och sedan kört Calculate Field på det nya fältet att populera med projektområdesnamnet.

Flera dagar komprimerat ner i någon timmes arbete.

Beräkna fält i ArcGIS Pro

Kontentan av det här utspelet?

Tycker man att en till synes enkel handpåläggning är onödigt komplicerad och tidskrävande så är den troligtvis det. Du har bara inte blivit guidad till det mest effektiva arbetsflödet.

Jag och mina kollegor hjälper dig gärna att hitta de smartare funktionerna i ArcGIS. Läs här för mer information.

Lästips: