En digital interaktiv översikt med karta i botten är toppen för dig som vill skapa dig en överblick av aktiviteter och kritiska framgångsfaktorer inom din organisation, projekt eller en viss händelse. Steg för steg visar jag hur du gör för att sätta upp din allra första dashboard i ArcGIS Dashboards.

ArcGIS Dashboards är en av våra konfigurerbara webappar som stödjer visualiseringen av geografisk information i form av interaktiva diagram, mätare, kartor och andra typer av visuella objekt.

I den här guiden så kommer vi använda ArcGIS Dashboards för att konfigurera en enkel dashboard. Exemplet visar en karta över medicinska fastigheter i Los Angeles och inkluderar en interaktiv list samt ett interaktivt seriediagram.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Den färdiga dashboarden finns här. Utgå från den här den här webbkartan om du vill testa själv utifrån samma exempeldata.

Vad en dashboard är

En dashboard består av flera komponenter som samverkar för att ge slutanvändaren en optimal förståelse för informationen i den. Varje sådan komponent är unik, och har egna konfigurationsinställningar.

Kartan är ofta huvudkomponenten i en dashboard. Genom att applicera grundläggande konfiguration av webbkartan med hjälp av bland annat effektiva och lättlästa pop-uper samt utnyttja skalintervall så lägger man en bra grund för en bra användarupplevelse.

Den dashboard jag gör idag inkluderar fyra komponenter: en karta, ett seriediagram, en lista och en titel. Jag kommer konfigurera kartan så att den interagerar med diagrammet och listan, och listan kommer konfigureras att interagera med kartan.

Nu kör vi!

1. Skapa en dashboard

Steg 1: Öppna exempelkartan och logga in på ditt ArcGIS Online-konto.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 2: Spara kartan, dela den och klicka Skapa en webbapp.

Skapa din första ArcGIS Dashboard Skapa din första ArcGIS Dashboard

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 3: Välj ArcGIS Dashboards.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Klicka på ArcGIS Dashboards-fliken och fyll i den information som krävs: lägg till titel, taggar och om du vill en sammanfattning. Klicka Färdig när du är redo att öppna konfigurationspanelen.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Du har nu skapat en dashboard med en kartkomponent. Spara ditt arbete regelbundet genom att klicka på Spara-knappen.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Härnäst ska vi konfigurera kartan, diagrammet, listan och titeln.

2. Konfigurera kartkomponenten

Kartor är inte bara det mest effektiva sättet att visualisera din geografiska information utan dess operativa lager kan även användas för andra datavisualiseringar i dashboarden.

Nästa steg för oss är:

 • Konfigurera kartan så att den visar pop-uper
 • Lägga till verktyg så att man i dashboarden kan visa teckenförklaringen, navigera till standardutredningen och till bokmärken samt zooma.

Steg 1: Öppna kartans meny och välj Konfigurera.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Hovra i kartans övre vänstra hörn för att visa den gömda menyn. I den här menyn når man alla inställningar för komponenten. Klicka på Konfigureraknappen.

Steg 2: Under fliken Inställningar väljer du vilka verktyg som ska visas i kartan.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

I inställningarna som visas nedan har verktyg för visning av pop-uper, standardutbredning och bokmärken, teckenförklaring och zoomning aktiverats. Klicka på Klar.

3. Lägg till ett seriediagram

Ett seriediagram visualiserar en eller flera serier datapunkter längs en horisontell (x) axel och en vertikal (y) axel.

I nästa steg ska du:

 • Lägga till ett seriediagram som visar ett diagram över fastighetstyper.
 • Ändra staplarnas färger så att de matchar kartans.
 • Använda kartåtgärder för att synkronisera diagrammet till kartan.

Steg 1: Öppna kartans lista och välj Seriediagram.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 2: Välj det lager som diagrammet ska hämta data ifrån. Det finns bara ett lager i kartan, så klicka på Los Angeles Health Care Facilities.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 3: Till vänster finns en serie flikar. Klicka på Datafliken för att konfigurera datans inställningar.

 1. Kategorier från ska vara inställd på Grupperade värden.
 2. Ifrån listan Kategorifält, välj Type.

Detta grupperar alla värden från Type-fältet i seriediagrammets segment. Type är även det fält vi använder för att symbolsätta sjukvårdsanläggningarna.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 4: Klicka på Serier för att konfigurera seriens inställningar.

Ändra staplarnas färger så att de matcha symbolerna i kartan. Teckenförklaringen för lagret syns nedan.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

För att ändra färgen kan du antingen använda färgväljaren eller mata in följande hexkoder för varje färg:

 • Sjukhus (hospital): #ff0000
 • Klinik (clinic): #73b2ff
 • Härbärge (agency/hospice): #df73ff
 • Långtidssjukvård (Long term care): #ffd37f

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 5: Klicka på fliken Allmänt för att konfigurera de allmänna inställningarna.

 1. Lägg till den här titeln: Antal sjukvårdsanläggningar per typ som syns i kartan.
 2. Stäng av Senast uppdaterad text. Datat i kartan är inte dynamiskt, så det finns inget behov av uppdateringstext.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Klicka Klar när du är det.

Steg 6: Konfigurera kartan så att diagrammet uppdateras varje gång kartans utbredning förändras.

 1. Öppna kartans inställningar genom att hovra i kartans övre vänstra hörn och välj Konfigurera.
 2. Öppna Kartåtgärder.
 3. Klicka Lägg till åtgärd och välj seriediagrammet.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Klicka på Klar och spara ditt arbete. Panorera och zooma in och ut i kartan för att ser hur seriediagrammet uppdatera. Peka på diagrammet för att visa antalet sjukvårdsanläggningar.

4. Lägg till en lista

En lista används för att visa objekt eller rader från ett lager och kan innehålla information från alla tillgängliga fält.

Härnäst ska du göra följande:

 • Lägg till en lista som visa detaljer om sjukvårdsanläggningarna som syns i kartan.
 • Använd kartåtgärder för att ändra innehållet i listan baserat på vilka sjukvårdsanläggningar som är synliga i kartans utbredning.
 • Använd en liståtgärd för att belysa de valda anläggningarna i kartan.

Steg 1: I lägg till menyn bredvid Sparaknappen, välj Lista.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 2: Välj vilket lager listan ska läsa data ifrån. Det finns bara ett lager i kartan: Los Angeles Health Care Facilities. Välj det.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 3: I Datafliken, klicka Sortera.

Listan kommer visas sorterat efter fält.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 4: Välj Alias från rullistan och välj Stigande som sorteringsordning.

Detta kommer innebära att objekten kommer sorteras i alfabetisk ordning efter värdet i Alias-fältet.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 5: Klicka på Listfliken för att konfigurera texten för radobjekten.

Expandera rullistan genom att klicka på {.} och välj Alias och Category. Hoppa ner ett steg efter Alias så att de två textraderna ligger över respektive under varandra.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 6: Klicka på Allmänt för att stänga av Senast uppdaterad texten.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 7: Klicka på Åtgärder och välj Blinka från rullistan.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 8: Välj att kartan ska vara målet för Blinkaåtgärder, vilket belyser objektet i kartan.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Objektet kommer blinka när det markeras i listan. Klicka Klar.

Steg 9: Konfigurera kartan för att uppdatera listan när kartans utbredning förändras.

 1. Öppna kartans inställningar genom att peka i det övre vänstra hörnet och välj Konfigurera.
 2. Klicka på Kartåtgärdsfliken.
 3. Klicka Lägg till mål och välj listan. Klicka Klar.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

När du nu panorerar och zoomar in och ut så uppdateras listan. När man markerar en anläggning i listan så blinkar den i kartan.

5. Arrangera objekten i din dashboard

Troligtvis visas listan, diagrammet och kartan bredvid varandra i din dashboard.

För att arrangera objekten på ett annat sätt, peka på det övre vänstra hörnet, klicka och håll i Dra objekt-knappen.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Dra ett objekt över ett annat för att visa dockningsmålen, och placera sedan muspekaren över målet där du vill placera objekten. Släpp för att placera.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Dra i de vertikala och horisontella skiljelinjerna för att ändra storlek och bredd på de olika objekten.

6. Lägg till en rubrik

Nu när alla objekt är placerade som du vill, lägg till en titel med Rubrik.

En rubrik är en yta längs med den övre delen av dashboarden som är designerad för ytterligare information såsom titel, företagsloggor, länkar och så vidare.

Skapa din första ArcGIS Dashboard

Steg 1: Öppna rullistan för objekten och väl Rubrik.

Steg 2: Ändra titeln och om du vill kan du även lägga till annan information.

Som standard så ärver titeln i rubrikpanelen namnet på dashboarden. Konfigurera och ändra text, fontfärg och bakgrund efter egen smak och tycke.

När du är klar, klicka Klar och spara din dashboard.