ArcGIS Online juni 2020

Teknik

ArcGIS Online juni 2020

ArcGIS Online uppdateras och förbättras regelbundet. I den här releasen kommer du finna många nya användbara funktioner och förbättringar såsom bättre möjlighet till att skapa en modern startsida, fler inloggningsmöjligheter, enklare att skapa rapporter över användare, bulköverföring samt snyggare 3D visualisering i scenvisaren (Scene Viewer).

Nya användbara funktioner

Bättre möjlighet till att skapa en modern startsidan

Startsidan ger en överblick över användbara resurser och innehåll för organisationsmedlemmar och (om du tillåter) för offentliga besökare. Startsidan kan användas som den primära inkörsporten för dina användare. Den visualiserar var man kan hitta användbara kartor, appar och andra resurser.

Med den här releasen kan administratörer och behöriga utforma en modern och professionell startsida med hjälp av nya redigeringsfunktioner.

Med de nya funktionerna kan du enkelt konfigurera din startsida med hjälp av färdiga komponenter och lägga till objekt och textblock för att visa upp innehåll. Du kan även skapa en startsida som fungerar för alla skärmstorlekar och enheter. De nya funktionerna för att redigera startsida kommer numera som standard. För dig som arbetat i ett äldre gränssnitt kan själv bestämma när du vill byta till det nya gränssnittet. För mer information läs här.

ArcGIS Notebooks är numera inte i beta

ArcGIS Notebooks är inte längre i beta utan är numera tillgängligt för alla ArcGIS Online användare. ArcGIS Notebooks tillhandahåller en Jupyter notebook-upplevelse inom ArcGIS Online för att skapa, dela och hantera data, administrativa och spatiala datavetenskapliga arbetsflöden.

Med hjälp av ArcGIS Notebooks kan du:

  • Använda avancerad analys för att komma fram till statistiskt signifikanta resultat med spatiala algoritmer och open-source Python-bibliotek.
  • Förbereda ditt data med hjälp av spatiala och öppna källkodsbibliotek för att isolera ett intressant område och identifiera avvikelser.
  • Träna och utföra inferens på modeller med inbyggda verktyg för ”machine learning” och ”deep learning”.
  • Utnyttja de inbyggda ArcGIS Python-biblioteken för att automatisera och schemalägga upprepade administrativa uppgifter i din Web GIS.
  • Förklara dina analyser genom att kombinera Python med interaktiva bilder och beskrivningar.

Förbättrad kontohantering och administration

Administratörer kan skapa detaljerade rapporter om medlemmar som arbetar i ArcGIS Online. Dessa rapporter kan exporteras för granskning och analys och sparas som objekt i din organisation för framtida referens. Mer information finns i Nya rapporter för administratörer.

Administratörer kan nu ställa in OpenID Connect inloggning så att medlemmar kan logga in på ArcGIS Online med samma användarnamn och lösenord som de använder för att logga in på deras organisations OpenID Connect-baserade inloggningssystem.

Förutom Facebook, Google och GitHub finns ett nytt alternativ för inlogging via social kanaler tillgängligt i ArcGIS Online. Du kan nu även logga in eller registrera dig med ditt Apple-konto.

Administratörer kan nu överföra objekt i bulk som ägs av en eller flera organisationsmedlemmar till en ny ägare. Detta är användbart när du behöver ta bort medlemmar från organisationen men vill ändå behålla innehållet på din webbplats.

Det finns en ny inställning som ger bättre kontroll över nedladdningar av appar. Administratörer kan nu förhindra att licensierade medlemmar laddar ner bland annat ArcGIS Pro från inställningssidan.

Andra förbättringar

Map Viewer

Med Map Viewer kan du skapa och visa dina bilder via webben. Du som har skapat kartan bestämmer hur bilderna på kartan ska presenteras. Med den här releasen får du ytterligare renderingsmöjligheter för att dynamiskt kunna visa bilder. Tack vare Shaded Relief och Colormap kan du nu visualisera höjddata och färgkarta bättre.

Spatial analys

Med verktyget ”förena geoobjekt” kan du överföra attribut från ett lager eller en tabell till ett annat baserat på attribut och spatiala relationer. Statistik kan beräknas för de sammanfogade funktionerna. Verktyget har nu en ny parameter som heter ”behåll alla målgeoobjekt” (Keep all target features). När alternativet är aktiverat returnerar verktyget alla funktioner i ett måldataset, även om funktionerna inte matchar några funktioner i kopplingsdatasetet. När den är avstängd returneras endast matchande funktioner.

3D visualisering

Genom att välja kvalitetsläget kan du visualisera reflektioner av berg, byggnader och andra objekt i vatten. Vågorna blir också mer synliga. Du kan justera utseendet på animeringen med vågstorlek och riktning i ”inställningar” för olika vatten stilar.

Datahantering

Ägare och administratörer för olika lager har numera bättre kontroll över vilka typer av uppdateringar redaktörer kan göra. Du kan tillåta redigeringar av geometri och attribut i vissa lager och endast tillåta attributändringar i andra lager i samma driftade objektslager, vilket ger mer kontroll över vilka typer av uppdateringar som kan göra.

När du publicerar ett driftat objektlager från en CSV-fil kan du nu välja att ta med en delmängd eller alla utdatafält för lokalisering som är tillgängliga från ArcGIS World Geocoding service. Dessa fält hjälper dig att bättre förstå placeringen av objekt.

Objektägare och administratörer kan nu i ett objektlager som innehåller flera lager, hantera detaljerna för varje enskilt lager. För driftade tjänstobjektlager kan ägaren av lagret eller en administratör skapa driftade vyer och publicera andra lager från enskilda lager.

Nyfiken på att veta mer? Läs hela inlägget här.

Om skribenten: Theres Eldin - Product Marketing Manager

Theres Dahl Eldin tycker det är viktigt att kommunicera den fantastiska nyttan med GIS. Därför vill hon förmedla verksamhets- och affärsnytta, samt hur den geografiska dimensionen kan stödja och optimera alla typer av verksamheter för smartare beslutsfattande.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev