Är Experience Builder det nya Web AppBuilder?

  • ArcGIS Experience Builder vs ArcGIS Web AppBuilder

Teknik

Är Experience Builder det nya Web AppBuilder?

Under våren som varit fylldes ArcGIS-plattformen på med en webbapp, närmare bestämt ArcGIS Experience Builder. Den syftar till att ge dig möjlighet att skapa engagerande och omfattande upplevelser av er geospatiala data utan att skriva en enda rad kod. Men den är inte här för att utkonkurrera populära ArcGIS Web AppBuilder.

Med ArcGIS Experience Builder kan du bygga appar som har kartan eller grafiken i fokus, som konsumeras antingen på en statisk eller scrollande skärm. Med dra-och-släpp funktionalitet kan du bygga appar i flera sidor, integrera widgets plus att den stödjer parallell visning av 2D- och 3D-data.

Flytta widgetsektioner i ArcGIS Experience Builder

Du kan enkelt flytta widgetsektioner i ArcGIS Experience Builder för att anpassa din webbapplikation.

Formulär i ArcGIS Experience Builder

Skapa smarta formulär direkt i appen.

Den här nya appbyggaren beskrivs som den nya generationens ArcGIS Web AppBuilder. Experience Builder är däremot ingen ersättare men erbjuder delvis annan funktionalitet.

Så vad skiljer dessa appar åt?

Fyra områden där apparnas funktionalitet skiljer sig åt

  1. Med Experience Builder kan du förutom kartcentriska appar bygga sådana som inte är kartcentriska, en funktion som Web AppBuilder inte tillhandhåller. Dessutom kan apparna i Experience Builder visas på en skrollande skärm, samt på flera olika sidor. I Web AppBuilder kan du endast bygga fixerade, ensidiga appar.
  2. Web AppBuilder är mobilvänlig, vilket innebär att de flesta appar som byggs i det verktyget visas bra på mindre skärmar. Vill du däremot kunna konfigurera hur appen ska visas på skärmar av alla storlekar, från små till stora, får du vända sig till Experience Builder.
  3. Experience Builder möjliggör integrerat arbete med både 2D- och 3D-data i samma app. Det är inte möjligt i Web AppBuilder, vilket betyder att du inte kan lägga till 2D-widgets i en 3D-app till exempel.
  4. En funktion som Web AppBuilder inte stödjer alls är möjligheten att lägga till åtgärder i din app. Åtgärder innebär att du kan få en widget att reagera på vad en annan widget gör. Den funktionen är inbyggd i Experience Builders ramverk. Du kan exempelvis använda detta när du jobbar med två- och tredimensionell data parallellt, så att när du zoomar och panorerar i 2D-kartan sker samma sak i 3D-kartan.

I den här filmen får du en snabb introduktion till ArcGIS Experience Builder. 

Innehållsrikt widgetbibliotek snabbar på appbyggande

Experience Builder må verka överlägsen men vad som ännu saknas är det väl utbyggda widgetgalleri som Web AppBuilder har. Med över 70 widgets går det riktigt snabbt att bygga en app. Flertalet av dessa kommer skrivas om så att de även inkluderas i kommande releaser av Experience Builder.

För tillfället kan Experience Builder användas i ArcGIS Online men det finns planer på att släppa en version även för ArcGIS Enterprise.

Om skribenten: Madelene Sonesson - GIS-konsult

Att det är något av ett hantverk att skapa kartor som visualiserar geografisk data på ett gynnsamt sätt för både karta och betraktare vet Madelene, som är extra förtjust i kartografi. Förutom att skapa snygga och talande kartor i ArcGIS Pro eller ArcGIS Online jobbar Madelene gärna med olika ArcGIS-appar, såsom Story Maps, Survey123 och Operations Dashboard.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev