Symbolbibliotek med namn som Pirate, Watercolor och det Tolkieninspirerade My Precious må låta lite mer som nöje än nytta, men faktiskt så har även de mer nöjsamma stilarna sina användningsområden. För att inte tala om vilka fördelar det finns med att kunna skapa egna symbolbibliotek i ArcGIS Pro – eller ladda ner andras.

När du använder ArcGIS Pro får du med dig vissa grundläggande symboler. Önskar du fler symbolbibliotek än dessa importerar du in dem.

Ett av dessa symbolbibliotek är Draft Sketch av GIS-analytikern Warren Davinson.

Draft sketch är ett symbolbibliotek i ArcGIS Pro

Visualisera projekt i skissfas med Draft Sketch

Jobbar du kanske med stadsplanering och har behov av ett sätt att illustrera att dina kartor endast är i skissfasen? Ett sätt att understryka att det du visualiserar är idéer, tankar och planer snarare än faktiska objekt på exakta platser?

Draft Sketch har en härlig ofärdig touch i form av skakiga linjer, färgstänk och handritade träd. Perfekt för att visualisera förslag och bjuda in till feedback.

Draft sketch är ett symbolbibliotek i ArcGIS Pro

Symbolerna är uppbyggda av flera lager, som med olika inställningar skapar en handritad effekt. Variationer i linjernas uppritning gör att de upplevs som ”skakiga” och ritade för hand snarare än med datorhjälp. 

Draft sketch är ett symbolbibliotek i ArcGIS Pro

Nyansskillnader i fyllnadsfärgerna ger intrycket av att de målats med vattenfärg, som förstärkts i och med dess ”offset-effekt” vilket också gör att det ser ut som man målat utanför linjen.

Ladda Draft Sketch och testa själv!

Skattkartor blir pedagogiska verktyg

Det finns såklart många andra symbolbibliotek skapade för andra syften. Till exmepel Crime Analysis (brottsanalys), Environmental (miljö) och Geology (geologi) som alla innehåller symboler som stödjer kartering av respektive verksamhetsområde.

Det finns också symbolbibliotek såsom Pirate (Pirat), Watercolor (vattenfärg) och My Precious (Tolkieninspirerat) som kanske vid första anblick stödjer nöje-snarare-än-nytta-kartering. Men rätt använda har de ett fantastiskt inneboende värde.

Föreställ dig hur mycket mer engagerade en piratliknande karta blir för barn när man vill lära dem att slänga sitt skräp i papperskorgar. Skatterna i kartan är papperskorgar, och barnens enda mål är att hitta dem för att slänga sitt skräp. Nytta och nöje sammanflätat!

Många kartstilar i ArcGIS symbolbibliotek

Med färdiga symbolbibliotek kan du enkelt och snabbt göra din karta ännu bättre.

Stort utbud av symbolbibliotek när alla kan bidra

Med ArcGIS Pro kan vem som helst bygga en egen style, eller symbolbibliotek. Tack vare detta är Esris symbolgalleri enormt, och det expanderar.

Ett symbolbibliotek lagrar symboler, färger och färgskalor, regler för etikettplacering samt layoutobjekt. För att bygga ett sådant så specificerar du hur till exempel punkter ska kunna visas genom att konstruera egna symboler.

Att använda olika symbolbibliotek i ArcGIS Pro är mycket enkelt. Ladda ner från galleriet och importera in via antingen katalogen eller Insertfliken i ArcGIS Pro.