Spatial data är synonymt med plats och position. Beroende på vilka attribut som samlas in och adderas till dina spatiala data kan det finnas ett fält för datum och tid för varje geoobjekt. När ett geoobjekt är tidsatt kan det existera i både tid och rum och därmed erbjuda ytterligare analys.

I ArcGIS Pro finns verktyg för att utforska mönster i tid och rum. Lägg en timme på att lära dig hur du använder verktygen för att få en djupare förståelse för mönster och trender i dina data, med tiden som kompletterande faktor.

Du behöver minst ArcGIS Pro 2.5 för att genomföra kursen.

 Till eLearning-kursen: Space-Time Analysis: Time-Series Clustering