eLearning: Utnyttja tiden för att bättre förstå dina data

  • ekurs - Space Time Analysis

Tips och tricks

eLearning: Utnyttja tiden för att bättre förstå dina data

Spatial data är synonymt med plats och position. Beroende på vilka attribut som samlas in och adderas till dina spatiala data kan det finnas ett fält för datum och tid för varje geoobjekt. När ett geoobjekt är tidsatt kan det existera i både tid och rum och därmed erbjuda ytterligare analys.

I ArcGIS Pro finns verktyg för att utforska mönster i tid och rum. Lägg en timme på att lära dig hur du använder verktygen för att få en djupare förståelse för mönster och trender i dina data, med tiden som kompletterande faktor.

Du behöver minst ArcGIS Pro 2.5 för att genomföra kursen.

Om skribenten: Magnus Kull - Utbildningschef

Magnus Kull arbetar med frågor som rör utbildning, med alltifrån lärarledda kurser till e-learning. Han har lång erfarenhet av GIS-branschen och förstår värdet av kompetensutvecklingens betydelse för att få ut maximal nytta av den moderna GIS-tekniken.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev