Nu är det dags för det andra och sista avsnittet i den här miniserien om vanliga frågor från IT-chefer, IT-ansvariga och IT-avdelningar om ArcGIS.

I den första delen svarade jag på:

  1. Kan ArcGIS stötta upp användarbehoven i min organisation?
  2. Kan vi anpassa systemet efter våra processer och behov?
  3. Vilka krav, behov och möjligheter finns gällande kompetens och utbildning?

Men nu är det dags att fokusera på dagens frågor och svar:

4. Finns en bra teknisk support?

Det är såklart omöjligt för oss att inte vara partiska, men ja, vi tycker det. Vi erbjuder olika supportnivåer beroende på behov:

Standardsupporten ger tillgång till teknisk supporthandläggare alla helgfria vardagar under kontorstid, samt licenser och senaste version av programvaran. Den ingår gratis det första året, därefter förlängs den i samband med förnyelse av underhåll eller förlängning av abonnemang.

Den utökade supporten innebär att vi har ett gemensamt uppstartsmöte, din organisation får en primär och sekundär kontaktperson hos oss, vi ajourhåller relevanta återskapningsmiljöer för snabbare reproducering, och ger er möjlighet att bygga på stödet upp till dygnet runt, året runt. Bland annat.

Expertstöd kallar vi den support som är helt skräddarsydd, och där vi kommer till dig med konsulthjälp eller bistår på distans och hjälper till med till exempel databearbetning, transformering, optimering eller konvertering.

5. Är ArcGIS robust och stabilt med bra prestanda?

Ja, ArcGIS är precis så robust och stabilt du behöver ha det, självklart med rätt prestanda.

Som alltid krävs tillräcklig kapacitet och hårdvara om ni väljer att köra on-prem. Förutsatt att dessa är anpassade efter era verksamhetsbehov och följer givna rekommendationer klarar ArcGIS att leverera på det vis din organisation behöver.

6. Är ArcGIS säkert?

Ja, ArcGIS är säkert och uppfyller flera olika direktiv såsom Fedramp, TLS 1-certifikat och GDPR.

En aspekt av säkerhet handlar om att aktivt kunna bestämma vilka som till att börja med ens ska få tillgång till systemet. I ArcGIS finns stöd för bland annat Single Sign On via AD:t, multifaktorautentisering och stöd för PKI.

Väl inne i systemet finns möjligheter att ställa in vad som ska vara tillgängligt för olika användare eller grupper, så varje individ verkligen får åtkomst till all data och information hon eller han behöver i sitt arbete – men inte heller mer än så.

En sak vi märkt är att organisationer som väljer en on-premlösning ofta saknar insikt i vikten av att använda TLS-certifikat, det vill säga den industristandard som säkerställer att information skickas krypterat och att en webbplats verkligen är den som den utger sig för att vara. Om du inte visste det vet du nu, och självklart följer ArcGIS denna standard. De som istället väljer ArcGIS Online behöver inte bekymra sig om detta, eftersom det redan är inbyggt i molnarkitekturen.

Jag hoppas du fått de svar du behöver. Har du fler frågor är du såklart varmt välkommen att höra av dig till oss!

Om skribenten: Erik Lassyms - Teknisk rådgivare

Erik Lassyms har ett stort intresse för ny teknik och hur den kan skapa nytta i olika verksamheter. Han möter kunder och deras utmaningar på en mängd nivåer och hjälper till med såväl installationer som utbildningar. ArcGIS Enterprise och appar är de GIS-produkter han främst jobbar med.

Relaterade inlägg