En digital tvilling bygger på att rätt och relevant data enkelt kan hittas och hämtas in från olika system och användare, som en del av ett digitaliserat arbetsflöde. Ordning och reda på sina data är därför a och o. Här är ArcGIS och dess förmåga att utgöra ett sammanlänkande nav en förutsättning för att lyckas.

För att en digital tvilling ska kunna vara levande och uppdateras i takt med sin fysiska motsvarighet i verkligheten behöver det vara tydligt vilken typ av data som ska ingå och hur den datan ska flöda in.

Varje verksamhet har unika behov av data och information

Exakt vilken typ av data som behövs avgörs av vilket syfte den digitala tvillingen har. Några vanliga datatyper och informationsunderlag är:

 • 3D-modeller, till exempel Revitfiler
 • Data från verksamhetssystem, till exempel från ekonomisystem, CRM, ventilationssystem och larmanläggningar
 • Ritningar och planritningar, till exempel CAD-filer
 • Skisser och illustrationer, till exempel JPEG-bilder
 • Realtidsdata, till exempel från sensorer
 • Data från externa parter, som väderdata, myndighetsdata och demografiska data

Dessutom finns en mängd vanlig GIS-data, som vektordata i 2D, attributdata, lidardata, höjdmodeller, flygfoto och så vidare. Självklart ska utgångspunkten vara relevanta data, interna som externa.

Märk upp all data, då blir den enkel att hitta

Allt som sker i verkligheten behöver återspeglas i den digitala tvillingen, så länge det är av betydelse för syftet med den digitala tvillingen förstås.

En nyckel för att lyckas med detta är att noga märka upp all data. Tänk metadata, eller unika ID-värden. Det viktiga är att rätt data blir enkel att hitta för system och användare.

Med en väl genomtänkt datastruktur går det att jobba med webbtjänster och till exempel flöda in ny eller uppdaterad data live, med en acceptabel eftersläpning eller i just den frekvens som är relevant för din digitala tvilling och verksamhetens behov.

Exempel på digital tvilling inom asset management

Som exempel kan vi ta ett inkommet felmeddelande rörande en asset management i en viss byggnad. Här har man ett digitaliserat arbetsflöde och därför i praktiken en digital tvilling av sin verksamhet.

För att kunna åtgärda problemet i felmeddelandet behöver du veta:

 • Enhet. I vilken byggnad – enhet – har felet uppstått?
 • Utrymme. Vilket rum – avgränsat utrymme – i byggnaden är felet lokaliserat till?
 • System. Vilken typ av system är det som problemet uppstått i? Ett system är inte begränsat till ett visst utrymme. Som ett avloppssystem, eller larmsystem, som vindlar sig runt i hela byggnaden. Du behöver veta typ av system för att kunna skicka rätt resurs.
 • Objekt. Vilket specifikt objekt i systemet är det som felar?

Tänk att all ovanstående information redan finns beskriven i metadata som är kopplad till varje tillgång i din digitala tvilling. Tänk att du dessutom har märkt upp dina resurser och övriga tillgångar på motsvarande sätt:

 • Resurslokalisering. Var finns resurser för att åtgärda problemet? Vart finns entreprenörer, egen personal, maskiner och så vidare, som kan lösa problemet?

Då blir det enkelt att svara på var rätt resurs befinner sig som kan lösa det uppkomna problemet och när det kan vara åtgärdat.

Spårar assets i större område

Klicka här för att se hur tillgångar spåras i kartan ovan, i realtid.

Bra stöd för digitalisering av arbetsflöden finns

Nu är det förhoppningsvis enklare att förstå hur du kan tänka för att bygga upp en datastruktur som funkar för din digitala tvilling och verksamhet.

Som jag varit inne på kräver detta ett digitalt arbetsflöde i hela ledet, från projekteringsfas, via genomförande och vidare till förvaltning.

Att digitalisera en verksamhet kan vara ett stort jobb, men det är nyckeln för att lyckas med den digitala tvillingen. ArcGIS erbjuder gott om stöd för att skapa helt digitaliserade arbetsflöden. Se mer i det här webbinaret.

Idag har vi ett automatiserat dataflöde, hela vägen från att informationen kommer till oss till att vi fått ut den till våra användare. Det ger oss en betydligt effektivare hantering än vad vi haft tidigare.

Lisa Nilsson, chef IT och beslutsstöd på Holmen berättar mer här:

Lästips: