ArcGIS Online tillhandahåller en portfölj med konfigurerbara appar, men det tvekar jag på om någon av er har missat. Tack vare apparna och mallarna som man kan nyttja inom apparna så är det mesta av webbappbyggandet gjort redan när du är klar med din karta.

Genom att välja rätt applikation, en lämplig mall och genom att genomföra några enkla konfigurationer så har du snart levererat en fokuserad, interaktiv upplevelse för dina slutanvändare.

För att hjälpa dig att välja rätt app har jag knåpat ihop fyra punkter:

  • Syfte. Det här är den viktigaste punkten: vad ska din app användas till? Hur vill du att dina användare ska använda den, och vad är dess viktigaste budskap?
  • Tilltänkt publik. Vilken tilltänkt publik du har för din applikation och hur det är tänkt att de ska använda den?
  • Funktionalitet. Ha målet och syftet med din applikation tydligt formulerat för dig själv för att kunna svara på frågan om vilken typ av funktionalitet som krävs för att nå upp till det.
  • Design och estetik. Hur kan appens layout och grafiska design bidra till att sprida ditt budskap?

Välj konfigurerbar app utifrån brett utbud

Med en konkret plan och en bra karta är två av tre svåra steg på vägen avklarat. Nästa är helt enkelt att välja den konfigurerbara app som uppfyller dina krav. Som du ser nedan, så finns det en del att välja på.

Olika konfigurerbara webbappar i ArcGIS

Men låt inte det skrämma dig. De konfigurerbara apparna i ArcGIS är det i särklass snabbaste och enklaste sättet att transformera en karta till en interaktiv karta. Du sållar lätt bort många överflödiga appar genom att bara svara på frågan dialogfönstret ställer: Vad vill du göra?

Berätta om ett genomfört byggprojekt eller annat förfarande

Vill du återge processen från när det byggdes ett nytt bibliotek i staden på ett inspirerande och interaktivt sätt i kombination med bilder från de olika faserna? Bygg då en berättande karta. Välj utifrån olika mallar i ArcGIS StoryMaps för till exempel skapa en helskärmsupplevelse eller för att kunna kombinera kartor, bilder och diagram i en interaktiv panel.

Webbapp som visuellt och med karta berättar om något, i ArcGIS

Visualisera påverkan

Har du samlat in data om granbarkborrens framfart på din skogsmark och nu vill utvärdera dess påverkan? Då vill du utforska/summera data. Använd mallen Inverkanssammanfattning för att summera ditt numeriska data och få en uppfattning om hur det påverkar området.

Webbapp som summerar data

Bjud in till interaktivitet och uppdatering av data

Vill du att medborgarna i ditt samhälle ska hjälpa dig att samla in information om nedskräpning i närområdet? Då vill du samla in/redigera data. Använda då Crowdsourcerapporter för att låta medborgarna anonymt, via ArcGIS Online eller sociala medier, lämna in information om det du eftersöker.

Webbapp som bjuder in till interaktivitet

Enklare än du tror

Svårare än så är det inte att välja en mall. Har du dessutom gjort som jag bad dig och redan formulerat tankar om tilltänkt publik, syfte, funktionalitet och design, ja då blir det självklart ännu enklare.

Lästips: