För att din digitala tvilling ska bli så användbar som den kan vara behöver den uppdateras löpande, i takt med de förändringar som sker i verkligheten. Det ställer höga krav på en portal eller ett nav som kan hantera all slags data och göra rätt data tillgänglig till rätt personer. Det är precis det ArcGIS levererar.

Vi har redan konstaterat att en digital tvilling är något annat än bara en statisk 3D-modell av staden, projektet, försörjningskedjan eller något annat: att en digital tvilling uppdateras i takt med att förändringar sker i den verkliga motsvarigheten. Förändringar som återspeglas i datan.

ArcGIS = digital tvilling

ArcGIS är i allt väsentligt en digital tvilling. Faktiskt. För det ArcGIS handlar om är att länka samman relevanta data från olika källor via ett gemensamt nav – en GIS-portal – och dela ut till de system eller personer som behöver tillgång till den.

Det är såklart en grov förenkling, samtidigt som det är precis det en digital tvilling innebär och vad ArcGIS som system erbjuder.

Frågor om data till digital tvilling får svar

I ett tidigare blogginlägg på systerbloggen Datadrivna insikter har några bra och grundläggande frågor ställts om digital tvilling. Dessa frågeställningar har jag och mina kollegor försökt svara på så pedagogiskt vi kan, utan att gå för mycket i detalj eftersom mycket kommer skilja sig utifrån varje stads eller projekts unika behov och målsättningar.

I den här pdf:n svarar vi på följande frågor:

  1. Vilka data är relevanta för att få de informationsunderlag vi behöver?
  2. Var finns denna data?
  3. Hur samlar vi in de data vi behöver?
  4. Hur strukturerar och lagrar vi våra data?
  5. Hur kvalitetssäkrar och ajourhåller vi våra data?
  6. Hur gör vi datan tillgänglig?

Guide över hur du bygger upp en digital tvilling