Jag har märkt att användare ofta har man fler frågeställningar än de som bara rör den faktiska implementationen av ArcGIS Online. Därför tyckte jag att det var hög tid för oss att sammanställa några av dem för att ge dig den sista lilla knuffen för att våga komma igång med det fantastiska verktyg som ArcGIS Online är.

ArcGIS Online är en av våra portallösningar för medlems- och innehållshantering, vilken driftas av Esri i molnet. För de rent tekniska aspekterna finns en del saker du behöver tänka på innan du implementerar ArcGIS Online i din organisation. Den här guiden ger gott stöd och hjälpa på den resan.

Det jag ska belysa nu är de där andra funderingarna som också brukar komma, sådana jag ofta stöter på i mitt arbete som konsult och kursledare.

Du har redan allt du behöver för att driftsätta ArcGIS Online

Jag börjar med den enklaste frågan: Vad behöver jag som GIS-expert ha på min maskin för att kunna driftsätta ArcGIS Online?

Anledningen till att den är så enkel är för att det egentligen inte krävs något särskilt alls. Bra internet och en webbläsare som stödjer ArcGIS Online är allt du behöver för att börja.

Sen är det alltid kul att med ett par dataset kunna börja utforska funktionaliteten hos portalen, men då har du redan fått grunden på plats.

Planera struktur och innehåll för och i portalen

En av de sakerna jag alltid rekommenderar användare, nya som gamla, är att ha en konkret plan för hur portalen ska struktureras och hur innehållet där ska hanteras.

Många GIS-samordnare och liknande som jag möter undrar vad de bör informera sina användare om innan de implementerar portalen och det är just detta:

Var tydlig med hur planen ska användas och tillhandhåll konkreta riktlinjer för hur användarna ska publicera sina tjänster där. Portalen riskerar annars lätt att bli fylld till bredden med testtjänster och ostrukturerad data, vilket snabbt blir ett slukhål för krediter.

Berätta att vissa saker kostar krediter

Krediter i sig är också något som man bör informera sina användare om. Krediter är en slags valuta inom plattformen som används för att betala för exempelvis lagringsutrymme och vissa analyser.

Det mesta man gör på ArcGIS Online kostar inga krediter alls. Men för att alltid ha krediter till hands när det behövs till exempelvis för att geokoda ett dataset så bör man informera sina användare om krediternas funktion så att de inte konsumeras i onödan.

Kör GIS-analyser, visualisera och mer – direkt i ArcGIS Online

Många som inte tidigare har använt ArcGIS Online har förutfattade meningar om dess kapacitet, som att det inte går att jobba med GIS i en webbläsaren. Självklart har ArcGIS Online inte riktigt samma kapacitet och prestanda som våra desktopapplikationer men det mesta går att göra och förmågorna utvecklas och utökas hela tiden.

Det finns till exempel möjlighet att köra de vanligaste GIS-analyserna, det finns helt fantastiska visualiserings- och etikettsättningsmöjligheter och du har enkelt tillgång till datascheman för hantering och förvaltning av sina tjänster.

Jag är även övertygad om att detta är en av de första sakerna man ska lära nya användare.

För oss som har desktop i ryggmärgen så är det lite av ett steg utanför vår komfortzon att flytta över vissa spatiala analyser och rendering i webbläsaren, så gör er själva tjänsten och låt er nya användare lära sig det tvärtom.

Jag är nämligen av uppfattningen att det föder mer effektivt arbete att lära sig att hantera allt sitt GIS-data direkt i portalen.

Komplettera sedan med den kraftfulla motorn i ArcGIS Pro vid behov, snarare än att ha desktop som bas och ArcGIS Online som ett sätt att exempelvis skapa webbapplikationer.

GIS-portalen gör rätt data tillgänglig till rätt personer

Nästa sak alla bör lära sig, oavsett vilken roll man har eller hur duktig man är på GIS, är hur man får tillgång till och delar innehåll på portalen. Integrationen mellan ArcGIS Pro och ArcGIS Online är helt sömlös, och effektiviserar både det praktiska GIS-arbetet och innehållshanteringen.

Det finns flera olika delningsnivåer, och dessa bör utnyttjas rätt för att få en så välfungerande portal som möjligt.

Med en effektiv och välfungerande delningsapparat inom organisationen undviker ni att lagra dubbletter av samma data, säkerställer att datan är uppdaterad och aktuell, och utnyttjar bättre kompetensen som finns i verksamheten.

Här hitter du guiden jag nämnde i början, igen:

Implementera ArcGIS Online

Lästips: