ArcGIS Field Maps är en ny omfattande kartapp för datainsamling i fält som är integrerad med ArcGIS. Mobil personal kan samla in data, markera kartor, slutföra uppdrag och navigera via appen. Det innebär att personal i fält sparar tid, eftersom hen endast behöver ladda ner, logga in och arbeta med en enda app. Det betyder också att användaren endast behöver konfigurera kartor för en applikation och inte flera.

Med ArcGIS Field Maps kan du skapa och tilldela uppgifter till din mobila arbetskraft samt skapa och dela granskningar. Den nya appen kombinerar följande funktioner:

 • Enkel kartvisning och markering
 • Fältdatainsamling och inspektion med hög noggrannhet
 • Batterioptimerad platsspårning
 • Arbetsplanering och uppgiftshantering
 • Navigering

ArcGIS Field Maps sparar utrymme på mobilen då man inte behöver ha duplicerad data såsom baskartor på flera appar. Appen hjälper dig också att koordinera arbetet mellan kontor och fält då det är endast är en webbapp istället för flera.

ArcGIS Field Maps släpps i tre faser

Fas I – kombinerar apparna Collector, Explorer och Tracker

I den första fasen kommer du att kunna använda ArcGIS Field Maps för att utforska kartor i ArcGIS, samla in och uppdatera ditt data och spåra vart du har gått.

Vi kommer att introducera den nya appen så att du kan effektivisera konfigurationen till i ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise för din fältdatainsamling.

 • Hantera offline kartläggning och datasynkronisering av kartor
 • Konfigurera egenskaperna för enskilda kartlager
 • Skapa och ändra funktionsmallar tillsammans med deras standardvärden
 • Skapa nya smarta formulär för avancerad formredigeringsfunktion
 • Förhandsgranska och dela kartor innan du distribuerar dem till din personal i fält

Genom datainsamling via Collector, kommer ArcGIS Field Maps att inkludera kartvisnings- och markeringsfunktioner i Explorer och platsspårningsfunktioner i Tracker.

Med ArcGIS Field Maps kan du även skapa nya smarta formulär. Mobila arbetare kan använda formulären i mobilappen för att samla in data och utföra inspektioner i fältet. De nya formulären kommer att lagras på de kartor du skapar så att när fler redigeringsfunktioner adderas över plattformen, kommer smarta formulär också att visas i webb- och stationära appar.

Första uppsättningen funktioner i appen inkluderar:

 • Grupper – är ett nytt formulärkoncept där du kan sortera och organisera olika fält till grupper som har namn och beskrivning. Förändringar och endast relevant information blir då tillgänglig.
 • Villkorlig synlighet – använd logiska uttryck i fält så att du bara ser den information som behöver fyllas i.
 • Obligatoriska fält – ange om personal i fält måste lägga till ett värde i ett formulär innan hen skickar redigeringar.

Med hjälp av appen ArcGIS Field Maps får du ett intuitivt användargränssnitt för att utforma smarta formulär som möjliggör förhandsgranskning av formulär innan du distribuerar kartan.

Fas II – koordinering av arbetskraften

Efter lanseringen av ArcGIS Field Maps kommer vi introducerar möjligheten till bättre koordinering eller samordning av personalstyrka via webb- och mobilapplikationer. ArcGIS Field Maps-appen innehåller en ”att göra-lista” direkt och webbappen inkluderar möjligheten att skapa och tilldela uppgifter. Med fas II kommer vi att inkludera alla funktioner som finns i den kommande versionen av Workforce.

Fas III – Navigering

Från och med den första fasen kommer du att kunna starta navigeringsappar såsom Apple Maps och Google Maps från ArcGIS Field Maps-appen. Med fas III adderas avancerade navigationsfunktionerna med ditt egna kartinnehåll. Det finns för närvarande inget lanseringsdatum för fas III.

Vi kommer kontinuerligt att skriva om ArcGIS Field Maps.

FAQ ArcGIS Field Maps

F: Tar den nya appen bort någon funktionalitet som tidigare fanns tillgänglig?

S. Nej, vi planerar för funktionalitetsparitet mellan ArcGIS Field Maps och de appar som den ersätter tillsammans med många spännande nya funktioner.

F: Hur påverkar den nya appen produktreleaser för de enskilda apparna?

S: Med Field Maps som huvudfokus leder alla vägkartor till ett produkterbjudande. Du kommer att se många nya funktioner som kommer i ArcGIS Field Maps och med vårt centraliserade fokus är vårt mål att påskynda den utvecklingen.

F: Hur påverkas licensiering och prissättning?

S: Det korta svaret är att det inte gör det. ArcGIS Field Maps tar ingen extra licensavgift och kommer att respektera alla nuvarande användartyper och deras privilegier. Om du loggar in med en Viewer-användartyp ser du en lista med kartor som du kan öppna men inte redigera.

F: Hur påverkar detta ArcGIS Survey123, ArcGIS QuickCapture, ArcGIS Mission, ArcGIS Indoors och ArcGIS Earth?

S: Alla appar som nämns ovan förblir fokuserade appar och kommer inte att adderas till ArcGIS Field Maps. Field Maps kommer att stödja applänkning, precis som andra fältappar.

F: Kommer integration med partner- och tredjepartsappar att stödjas med ArcGIS fältkartor?

S: Svar ja! Vi stöder fullständigt integration med hjälp av Universal App Link-schemat som vi introducerade i våra appar. Läs Collector App Link-dokumentet och / eller Explorer App Link-dokumentet för att bättre förstå hur applänkning fungerar och om du använder en länkad partnerlösning idag, kontakta din partner också. Förutom applänkning kommer vi att föra fram appintegration i Apps-modulen med ArcGIS API för Python.

F: Vad händer med befintliga fältappar?

S: Vi inser att vi har många kunder som har distribuerat våra nuvarande erbjudanden och har skapat kunskap som stöder dessa verktyg – inklusive utbildning, hjälpdokumentation etc. Det kommer inte att vara möjligt att reproducera dessa material och överföra den kunskapen snabbt. Med detta i åtanke, när en app har införlivats i ArcGIS Field Maps appen enligt faserna ovan, kommer vi inte fortsätta att utveckla den ursprungliga appen (fas I kommer att inkludera Collector, Explorer och Tracker). Vi meddela förändringar i god tid.