Nu är äntligen septemberreleasen släppt och jag tror att du kommer få stor nytta av de nya funktionerna och förbättringarna som releasen innebär. Tack vare releasen kommer administratörer kunna skapa detaljerade rapporter, ge förutsättningar för ännu mer fokuserade analyser samt addera länkar på hemsidan för att kunna hjälpa medlemmar att upptäcka mer användbart innehåll. Releasen innehåller en hel del nyheter inom Living Atlas, bland annat för dig som arbetar med miljöfrågor eller luftkvalité. Slutligen har vi valt att ta med några nyheter om ett antal spännande applikationer som vi vill lyfta upp såsom ArcGIS Velocity, ArcGIS Maps for Microsoft Power BI samt ArcGIS Field maps.

 

Nya funktioner

Administration

Som administratörer kan du numera skapa två nya typer av detaljerade rapporter: aktivitetsrapporter och kreditrapporter. Dessa asynkrona rapporter kan exporteras för vidare analys och sparas som objekt i din organisation för framtida referens.

Du som administratör kan lägga till en anpassad GeoEnrichment-tjänt, vilket innebär att användare enklare kan skapa fokuserade analyser om ett specifikt ämne eller variabel. GeoEnrichment innebär med andra ord att användare kan berika sitt data med fakta om en plats eller ett område. Man kan använda data ifrån ArcGIS Business Analyst eller annat anpassat data publicerat i portalen för berikningen.

Förkonfigurera hemsidan med länkar

När hemsidan konfigureras kan administratörer nu inkludera en samling länkar (link blocks) för att hjälpa medlemmar och besökare att upptäcka mer användbart innehåll. Dessutom har antalet innehållsblock ökat till 15 och är inte längre begränsat till blocktyp.

Med hjälp av nya inställningar för sidvisning (page visibility settings) så kan organisationer ange vilka länkar som skall vara synliga på portalen. Flikar visas överst på organisationens hemsida som du kan se längre ner såsom galleri, karta, scen och grupper.

De nya inställningarna gör det möjligt för administratörer att ge besökarna en mer anpassad upplevelse. Till exempel kan administratörer göra fliken ”grupper” synliga endast för organisationsmedlemmar eller för alla som besöker webbplatsen. Mer information finns i navigeringsfältet.

Data Management

När du delar ett editerbart driftat geoobjektslager med allmänheten måste du aktivera en ny inställning för att ange lagret för offentlig datainsamling. Inställningen är tillgänglig under fliken ”Inställningar”.

När du aktiverar redigering på ett lager som delas med andra kan samtliga som har tillgång till lagret redigera det. Den nya inställningen förhindrar att redigerbara lager oavsiktligt delas med allmänheten, vilket annars skulle kunna leda till bland annat dataförlust.

ArcGIS Living Atlas of the World

ArcGIS Living Atlas of the World är den främsta samlingen av global geografisk information. Living Atlas innehåller kartor, appar och datalager från Esri och den globala ArcGIS användargruppen.

Miljö och luftkvalitet

En ny samling har adderats i Living Atlas om den globala luftkvalitén, inklusive lager och kartor . Samlingen hjälper dig att utforska och lära dig mer om hur den globala luftkvalitén har förändrats över tid och hur det påverkar människan.

Standardiserat nederbördsindex (SPI) används för att analysera meteorologisk torka. Torka uppstår när områden under längre perioder har mindre nederbörd än normalt. Ett sätt att uppskatta intesiteten av torka är att använda SPI, som klassificerar hur mycket regn som har fallit i ett område jämfört med normalt.

Living Atlas maps in a minute

”Living Atlas maps in a minute” är en serie snabba självstudier som visar hur du kan använda ArcGIS Online och ArcGIS Living Atlas för att skapa kartor över aktuella händelser på en minut, ofta mindre. Självstudierna använder en stegvis metod för att vägleda vem som helst genom att skapa enkla och informativa kartor med Living Atlas live-feeds-innehåll. För mer information, se “maps in a minute series” på ArcGIS-bloggen.

ArcGIS Velocity

Med ArcGIS Velocity kan du enkelt ansluta olika datakällor för strömmande sensordata, hitta mönster och vidta rätt åtgärder samt skicka notifiering. I september releasen av ArcGIS Velocity finns många nya funktioner och förbättringar:

 • Tre licensnivåer, som möjliggör både realtids- och big dataanalys
 • Realtidsanalys stöder nu statistisk bearbetning och analys.
 • Nya renderingsfunktioner för kartbildlager
 • Flöden visas nu automatiskt i en inbäddad kartwidget på sidan med flödesdetaljer så att du omedelbart kan bekräfta om data matas in som förväntat.
 • Förbättringar av appens webbläsarfunktionalitet.

Mer information om ArcGIS Velocity läs här.

ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps

ArcGIS Business Analyst tillhandahåller platsbaserad intelligens för planering, etablering och kundsegmentering. I den här releasen av ArcGIS Business Analyst Web and Mobile ingår många nya funktioner. Förbättrat delningsalternativ låter användare dela enskilda lager med sina kollegor eller organisation. Tidigare krävdes det att användare behövde dela ett helt projekt men med den här releasen kan användare välja specifika lager i ett projekt som skall delas som driftade geoobjektstjänster i organisationens innehåll.

Visningar av infografik på telefoner och surfplattor har optimerats vilket förbättrat mobilupplevelsen. Infografiken visas som helskärmsläge när surfplattan roteras till liggande. Dessutom har infografik på mobiler en ny layout som är speciellt utformad för mindre skärmar, vilket gör visningen enklare samt bibehåller funktionaliteten i infografin.

För mer information se ArcGIS Business Analyst-resurser och What’s New in ArcGIS Business Analyst (September 2020).

ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps är en ny webbapp, integrerad med ArcGIS, som kan användas för att konfigurera och distribuera kartor optimerat för dina behov vid arbete i fält. För att skapa och tilldela uppgifter till mobil arbetskraft samt för att kunna skapa och dela granskningar.

Nya ArcGIS Field Maps kommer att kombinera följande funktioner i en app som är enkel att använda och enkel att distribuera:

 • Enkel kartvisning och markering
 • Fältdatainsamling och inspektion med hög noggrannhet
 • Batterioptimerad platsspårning
 • Arbetsplanering och uppgiftshantering
 • Navigering

ArcGIS Field Maps släpps i tre faser.

 • Fas I – kombinerar apparna Collector, Explorer, Navigator, Tracker och Workforce
 • Fas II – koordinering av arbetskraften
 • Fas III – Navigering

Den första fasen är i beta. Mobilappen är planerad att släppas i slutet av oktober, och webbappen är planerad att releasas i samband med uppdateringen av ArcGIS Online i december.

ArcGIS Maps for Microsoft Power BI

Med ArcGIS Maps för Power BI kan du skapa användbara kartvisualiseringar som åskådliggör mönster och trender i ditt data och skapa sammanhang med ArcGIS-kartor och demografiska data.

Den senaste uppdateringen av ArcGIS Maps för Power BI innebär en hel del förbättringar och nya funktioner såsom:

 • Nytt användargränssnitt som ger snabb åtkomst till kartverktyg utan att dölja kartan.
 • Kartor kan numera skapas automatiskt baserat på ditt data.
 • Skapare av rapporter har nu större frihet att anpassa kartupplevelsen för läsare.
 • En förbättrad sökfunktion låter användare leta upp en adress eller en plats av intresse och använda sökresultaten för att utföra analyser.

Mer information finnet du här