Glöm lamineringsmaskinen och plastfickorna (som ändå släpper in fukt nu under den allra blötaste perioden på året). Slipp önska att du kunde skicka tillbaka kollegorna till lågstadiets skrivstilslektioner när du utan lycka försöker tolka deras handstil i en för liten inmatningsruta.

Fyll heller aldrig igen i ett formulär bara för att inse när du kommer till sista raden att du fyllt i allting på raden under så att underskriften får hänga lös längst ner på pappret. Allt fler ser nyttan i att utnyttja en digital plattform för insamling av data i fält.

Guide visar stegen till karta för fält

Poängen jag försöker framföra är att genom digital datainsamling så slipper du mycket av den triviala problematiken relaterat till pappersformulär.

Jag har kokat ner processen att skapa en karta för datainsamling i fält i fyra övergripande steg, med alla relevanta delsteg i en komplett guide.

Utgångspunkt för att skapa din fältkarta

För att vi ska vara i samma sinnesstämning har jag formulerat ihop ett vanligt förekommande frågeställning från våra användare. Den ligger till grund för insamlingen där stöd inför det kommande fältarbetet efterfrågas:

Vi har formulerat en plan för driftsättningen av vår digitaliserade datainsamlingslösning. Den ska fungera som ett stöd för vår kommande parkinventering och -förvaltning. Första steget är att inventera all flora. Som du vet så svajar vår uppkoppling. Därför behöver vi kunna säkerhetsställa att våra anställda kan utföra sitt jobb, oavsett täckning.

Hur gör vi för att konfigurera en första karta för ändamålet?

Guide visar alla stegen, även till funktionell offlinekarta

I den här guiden går jag, som utlovat, igenom steg för steg hur kartan konfigureras för att stötta behovet, och fungera även när nätverk saknas.

Guide: Skapa karta för fältarbetet

Lästips: