Som hängiven anhängare av geografiska informationssystem (GIS) är det lätt att glömma bort att ArcGIS, bortanför målande webbkartor och färgsprakande analyser, faktiskt också är en typ av IT-system som – precis som andra IT-system – är beroende av en bra infrastruktur för att leverera optimalt.

ArcGIS-plattformens hela arkitektur

En schematisk bild av hela arkitekturen för ArcGIS-plattformen. Infrastrukturen representeras av den blå rutan. 

ArcGIS brukar beskrivas som en plattform eftersom den byggs upp som ett ekosystem av interagerande programvaror. I stora drag består plattformen av ett antal appar och en portal som kommunicerar med en underliggande infrastruktur. Den infrastrukturen tar hand om lagring och analys av data och reglerar på olika sätt åtkomsten till allt detta. Dessutom kan plattformen även ta in information och data från externa källor.

Så funkar infrastrukturen i ArcGIS

Infrastrukturen, som vi definierar den i ArcGIS-plattformen, består av GIS-teknik som körs ovanpå vanliga IT-komponenter. Dessa komponenter kan köras på lokala system eller i ett moln, såsom Amazon Web Services eller Microsoft Azure. När komponenterna är installerade är ArcGIS-plattformen redo att leverera innehåll och funktionalitet till slutanvändarna, inte minst i form av webbtjänster och appar.

IT-infrastrukturen i ArcGIS

Funktionaliteten i ArcGIS-plattformen levereras i form av infrastrukturkomponenter på serversidan.

Komponenterna som bygger upp infrastrukturen i ArcGIS

Komponenterna i ArcGIS-plattformens infrastruktur består av:

SDK:er och API:er. Gör att utvecklare kan bygga skräddarsydd funktionalitet för specifika behov. På en infrastrukturnivå refererar de till objekt och gränssnitt i din GIS-server och låter dig utöka, konsumera och hantera GIS-tjänster. Du kan till exempel använda SDK:er från ArcGIS Enterprise för att addera nya funktioner till olika karttjänster, bygga egna gränssnitt med mera. Dessutom gör ArcGIS övriga SDK:er, API:er, klienter och serverteknologier det enkelt att integrera andra öppna system och data med plattformen.

Datahantering. Utgörs av webbtjänster som låter användaren att skapa, underhålla och förädla geografiska data, till exempel via mobilappar. Nyckelfunktioner på serversidan inkluderar transaktionsbaserad redigering, datareplikering samt procedurer för hämtning, konvertering och lagring (ETL).

Analyser, som webbtjänst. Ger användare möjlighet att utföra geografiska analyser av varierad komplexitet och utifrån en mängd olika slags data.

Visualisering, som webbtjänst. Ser till att användare kan skapa och konsumera visuella informationsprodukter såsom digitala kartor, både i 2D och i 3D. Dessa produkter kan skapas dynamiskt på begäran eller för-renderas och cachas.

Datalagring. Den geografiska information som lagras och hanteras av en GIS-server. ArcGIS stödjer flertalet lagringsmodeller för olika typer av data, format och användningsområden.

  • ArcGIS tillhandahåller en egen lagringsmodell: Data store. Det finns flera sorters lagringstyper för data, som för relationsdata (för vektordata), tile cache-data (för kartor och 3D-scener) och lagring för data som hanterar tid och rum, som big data (spatiotemporala data).
  • En annan lagringsmodell är geodatabasen, en objektrelaterad modell för att lagra geografiska data i ett relationsbaserat databassystem (som Microsoft SQL server, PostgreSQL eller Oracle); en filbaserad struktur (som en filgeodatabas); eller i ett kolumnorienterat system som SAP HANA.
  • En tredje modell är att koppla till datakällor som hanteras externt, som Hadoop, IBM, Netezza och Teradata.

Mer om IT, säkerhet och hantering av ArcGIS-plattformen

Vill du läsa mer om infrastrukturen men även relaterade områden såsom lastbalansering, hög tillgänglighet och säkerhet, rekommenderar jag att du läser mer i den här dokumentationen.

Ladda ner guide: Att implementera ArcGIS

Guide - att implementera ArcGIS

7 vanliga frågor och svar om vad det innebär att implementera ArcGIS i befintlig IT-miljö.