En vanligt återkommande utmaning vi får höra från organisationer som vill införskaffa eller bredda användningen av ArcGIS är att frågan ofta upplevs fastna hos IT-avdelningen. Dra nytta av vår guide där vi tar upp de vanligaste IT-funderingarna med att implementera ArcGIS i verksamheten.

Det handlar inte om att stå på olika sidor. Snarare om att förstå varandras perspektiv och utmaningar på kort och lång sikt.

Verksamhetsutvecklare och medarbetare vill ha verktyg som underlättar och effektiviserar arbetet, helst igår. IT-ansvariga vill försäkra sig om att organisationen som helhet har en stabil och säker IT-miljö med rätt digitala verktyg för så många medarbetare som möjligt.

Det är en förändring att införa ett nytt IT-system

Som en person som själv älskar att dra nytta av smart teknik för att jobba effektivare i vardagen förstår jag att det kan kännas segt som sirap ibland att få en ny teknisk lösning på plats. Samtidigt har jag arbetat nära IT-ansvariga i flera sammanhang och förstår deras sida av myntet.

Hopp mot förändring

Är förändringen av godo? Kan jag lita på att det blir bra? Förändring kan vara skrämmande och ta tid i onödan. Att räta ut frågetecken snabbar på processen.

Dessutom, med en stor dos kommunikationskunskap i bagaget, vet jag att det tar tid att genomföra förändring. Förändring innebär något annat, något nytt, vilket i sig själv lätt kan kännas skrämmande, otydligt och tveksamt. För det är ju okänt sedan tidigare. Vem vet vad som väntar? Är det säkert?

När IT blir ombedda att ge plats för ett nytt system måste de också gå igenom förändringsresan, oavsett omfattning. Du kan göra den resan smidigare genom att serva med svar på vanliga IT-GIS-relaterade frågor.

Guide ger IT svar om ArcGIS

Några av de vanligaste frågorna en IT-ansvarig har om vad det innebär att implementera ArcGIS i organisationen finns samlade i den här guiden. Läs den själv för att få bättre förståelse kring IT-sidans utmaningar. Men framför allt: tipsa IT-ansvarig om i din organisation om guiden så att hon eller han får rätt svar snabbare och ni kan komma vidare tillsammans.

Ladda ner guiden, eller dela den här länken vidare.

Guide - att implementera ArcGIS

Lästips: