Data är som bekant bränslet som får ArcGIS att leverera värde. Därför är ett innehållsbibliotek som ArcGIS Living Atlas en lika naturlig som viktig del av plattformens ekosystem av produkter och appar.

För alla som använder ArcGIS är tillgången till relevanta tillförlitliga data i rätt och användarvänliga format helt centralt. Datamängder från interna och externa datakällor ska användas och förädlas till värdeskapande information med stöd av ArcGIS. När det gäller externa data är ArcGIS Living Atlas en tillgänglig resurs.

Integrerad del av plattformen

Living Atlas är Esris samlingsplats för globala geodata, som innehåller baskartor, appar och datalager om människor, infrastruktur, miljö med mera. Innehållet är tillgängligt via sin webbsidas sökmotor. Men framförallt är Living Atlas en integrerad del av ArcGIS, där allt nyckelfärdigt innehåll finns tillgängligt för användning direkt i plattformens produkter och applikationer – i ArcGIS Online, ArcGIS Pro och så vidare.

Tryggt och säkert innehåll

I Living Atlas hittar du en mix av data från kommersiella aktörer, öppna data och data från Esris community av ArcGIS-användare runt om i världen. Oavsett om det handlar om globala dataset eller lokalt innehåll är kvalitetssäkring och ajourhållning en självklarhet och helt centralt. Du kan alltid känna dig trygg med att innehållet är säkert och granskat av Esri.

SCB-data nu i Living Atlas

Esri Sverige hanterar den svenska delen av Living Atlas och publicerar dataset med avsändaren ”Esri Sverige Content”.

Visste du till exempel att där finns färdiga datalager med demografisk information från SCB som beskriver Sveriges befolkning ur olika aspekter. Det är en del av det öppna data som SCB tillhandahåller som statistik i Demografiska Statistikområden (DeSO-områden) som alltså finns tillgängligt för användning direkt i ArcGIS.

Alla kan vara med och bidra

Du och din organisation kan också vara med och bidra till innehållet i ArcGIS Living Atlas. Ju fler som gör det desto mer kraftfull blir den.

Nyfiken och vill veta mer om hur det går till? Kolla in tips och tricks för dig som vill dela innehåll på Living Atlas.